#hackathonforgood trekt techtalent naar Den Haag

Euregionale hackathon

Het weekend van 17 en 18 november staat Den Haag in het teken van de #Hackathonforgood. Experts in Artificial Intelligence en big data krijgen challenges voor het Rode Kruis, ICC, NCIA (NAVO), Asser Instituut en World Vision.

Met behulp van slimme data oplossingen hopen deze organisaties in de toekomst wereldwijd het verschil te kunnen maken. Ze bestrijden rampen en nepnieuws en vechten tegen internationaal onrecht. Zo’n 120 techtalenten (nationaal en internationaal) doen inmiddels mee.

 

Data Science Initiative

Deze hackathon is tevens het eerste zichtbare project van het Data Science Initiative. Dit is een initiatief van tech ondernemers, universiteiten, overheid en kennisinstellingen in Den Haag. De groep zet zich in voor vrede, recht en veiligheid door middel van big data en Artificial Intelligence: Tech for good.

Er is veel animo voor de hackathon. Uit ruim 200 inschrijvingen zijn 120 deelnemers geselecteerd. Dat zijn experts, vanuit de hele wereld. Er doen onder andere teams mee uit Engeland, Oeganda en India.

Om ervoor te zorgen dat iedereen goed gefocust blijft, geven yoga en wandelingen ondersteuning. Er zijn ook energy managers, een vitaliteitscoach en masseurs aanwezig.

 

Vrede en recht

De teams buigen zich over zes challenges van internationaal opererende NGO’s.

  • Rode Kruis challenge 1: Na een ramp zoals een aardbeving of tsunami bepaalt het Rode Kruis (nu nog handmatig) op basis van satellietbeelden en luchtfoto’s wat de schade aan gebouwen is en welke noodhulp het hardst nodig is. De programmeurs gaan een nieuw/verbeterd algoritme ontwikkelen dat de rampplek automatisch analyseert. Het  Rode Kruis kan zo de situatie veel sneller inschatten.
  • Rode Kruis challenge 2: Bij de bestrijding van rampen combineert het Rode Kruis gegevens uit digitale kaarten en geografische systemen om het rampgebied goed in te kunnen schatten. Probleem is vaak dat gegevens niet goed vergelijkbaar zijn c.q. te combineren zijn. De deelnemers gaan zorgen voor een slimme oplossing om de gegevens uit deze systemen zo nauwkeurig mogelijk te combineren.
  • NCIA: NAVO Communications and Information Agency werkt samen met een aantal organisaties om nepnieuws, propaganda en opruiende informatie in afbeeldingen op social media, in traditionele media en andere openbare bronnen te kunnen identificeren. De hackers krijgen de uitdaging onder meer met behulp van beeldherkenning en AI, afbeeldingen snel te kunnen analyseren.
  • ICC: Als onderdeel van het verzamelen en analyseren van bewijs, moet het Internationaal Strafhof informatie met veel verschillende formats analyseren. Zo kunnen ze snel een relatie leggen tussen individuen en locaties. Dit is zeer tijdrovende werk. Het Internationale Strafhof wil dit proces graag automatiseren.
  • World Vison: Om de reactie op rampen te verbeteren, zoekt World Vision naar een uitgebreid model om rampen te voorspellen en de impact ervan te bepalen om op tijd beschikbare noodfondsen beschikbaar te maken.
  • Asser Instituut: In ontwikkelingslanden is landroof een probleem met grote impact op de toch al arme bevolking die hierdoor hun bestaanszekerheid en inkomsten vaak volledig verliest. Het Asser Instituut daagt de experts uit een tool te bouwen die gemeenschappelijke patronen en kenmerken van landroof uit het verleden identificeert. Hierdoor kunnen risico’s in vergelijkbare gebieden of landen beter worden ingeschat en landroof voorkomen.

 

Jury

Op zondag 18 november maakt de jury de drie winnaars bekend. De jury van de ‘Hackathon for good’ bestaat uit Prof. Dr. Mirjam van Reisen, Irakli Beridze, Prof. Dr. Valerie Frissen, Taco Ekkel en Devin Krotman. De winnaars ontvangen respectievelijk een geldbedrag van € 2.500,–, € 5.000,– of € 10.000,–.

 

Gerelateerde berichten...

X