ICT-sector publiceert gedragscode AI: Ethische Code Artificial Intelligence

Nederland ICT, branchevereniging van de digitale sector, heeft een Ethische Code Artificial Intelligence gepubliceerd. Deze gedragscode geeft ICT-bedrijven richtlijnen om op een ethische manier AI-toepassingen te ontwikkelen en implementeren. De code is donderdag overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer (EZK).

De code is gebaseerd op principes voor ethische omgang met AI van de Europese Commissie. Nederland is het eerste land in Europa dat deze principes omzet in een code.

 

Vraagstukken

“Digitale bedrijven zijn al op allerlei manieren bezig met de ethische vraagstukken rond AI.” Dat zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Maar we merkten dat er behoefte is aan een gezamenlijke code. We willen bovendien dat die code ook in andere landen bruikbaar is, dus we hebben ons gebaseerd op Europese principes.”

De code is overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), op de Conferentie Nederland Digitaal. Hij werd uitgereikt door Peter Zijlema, portefeuillehouder ethiek van Nederland ICT en voorzitter van de Digitaal Ethische Raad en General Manager IBM Benelux.

Zijlema: “Als ICT-branche willen we een actieve deelnemer zijn in de discussie over AI en ethiek. We zien grote maatschappelijke en economische kansen bij het toepassen van AI. We willen dat op een zorgvuldige en ethisch verantwoorde wijze doen. De ICT-branche kan bijdragen door goed samen te werken, door het geven van educatie, maar zeker ook door zelfbewust en zuiver om te gaan met data en door het zeker stellen van voldoende transparantie en uitlegbaarheid van AI-toepassingen.”

 

Denktank en Raad

De code is opgesteld door de Denktank Ethiek binnen Nederland ICT. Deze bestaat uit een tiental betrokken bedrijven. De denktank wordt voorgezeten door Lotte de Bruijn. De gedragscode is daarnaast getoetst bij de Digitaal Ethische Raad van Nederland ICT, een extern klankbord van experts op het gebied van digitalisering en ethiek.

Peter Zijlema is voorzitter van de Digitaal Ethische Raad. In de raad zitten: Lotte de Bruijn (Nederland ICT), Peter Paul Verbeek (TU Twente), Jeroen van der Hoven (TU Delft), Paul van der Heijden (Clingendeal) en Valerie Frissen (Universiteit Leiden).

 

Eerste stap

De gedragscode is geen statisch document. Nederland ICT gaat de code verder ontwikkelen, op basis van feedback uit de praktijk en actuele voorbeelden. Bovendien wordt de code gebruikt als basis voor meer concrete en praktische hulpmiddelen, zoals workshops ethics by design en tools die bedrijven helpen om ethiek onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Gerelateerde berichten...

X