Inzet robots vereist specifieke kennis in organisaties

robots

Hoewel robots steeds populairder worden in Nederlandse bedrijven, zijn de toepassingsgebieden van ’traditionele’ robots duidelijk afgebakend. Deels komt dit doordat de succesvolle inzet van robots kennis vereist binnen organisaties.

Uit onderzoek onder bedrijven blijkt dat het zelfden de bedoeling is al het productiewerk door robots te laten uitvoeren. Slechts 3 procent van de ondernemingen wil alle taken in de productie automatiseren, terwijl 18 procent slechts een klein aantal taken door robots wil laten uitvoeren. Een van de grootste struikelblokken voor de invoering van robots is dat de aanschafkosten te hoog zijn (53%). Een even groot obstakel (53%) is de grote inspanning die vereist is voor installatie. Dit blijkt uit onderzoek van OnePoll. Dit bureau ondervroeg in opdracht van Reichelt Elektronik 1.500 Europese industriële bedrijven – waaronder 250 in Nederland – over hun visie over en ervaringen met robotisering.

MKB gebruikt robots

Robots en slimme helpers zijn al lang geen zeldzaamheid meer in Nederlandse bedrijven. Als gevolg van de enorme doorontwikkeling van de robotica ontstaan er voor bedrijven veel mogelijkheden. Robots worden nu ook betaalbaar en aantrekkelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen. Toch lijkt het erop dat het volledige toepassingspotentieel nog niet volledig is benut.

Betere concurrentiepositie

Robots zijn nodig op de werkvloer, daarover zijn de ondervraagde bedrijven het in ieder geval eens. Meer dan 96 procent meent dat het gebruik van robots bijdraagt aan een betere concurrentiepositie. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 93% van de ondervraagde bedrijven robots inzet in de bedrijfsvoering. Zelfs bij kleinere en middelgrote bedrijven maakt bijna 80 procent reeds gebruik van robots.

Zware taken robotiseren

Met 63 procent worden productie en fabricage genoemd als de belangrijkste werkterreinen waarop robots worden ingezet. Magazijnlogistiek (56%) wordt eveneens op ruime afstand genoemd. De belangrijkste taak van robots is dus ook het ontlasten van werknemers. Meer dan de helft (53%) van de ondervraagde bedrijven laat hun robots fysiek moeilijke of uitdagende taken uitvoeren. Verder worden ze gebruikt voor testdoeleinden (49%), gevaarlijke taken (47%) en repetitieve, uniforme taken (44%).

Als we verder inzoomen op die taken, dan gaat het concreet om verpakkingstaken (46%), Machines monteren of het laden en lossen ervan (42%), een zelfde percentage geldt voor het palletiseren en stapelen van goederen en tot slot worden verbindingswerkzaamheden genoemd (40%). Denk bij dat laatste aan bijvoorbeeld lijmen en afdichten.

Mensen met kennis nodig

Om de invoering van robots tot een succes te maken, willen Nederlandse bedrijven vooral mensen met kennis en vaardigheden van robotica in dienst nemen. 88 procent vindt de aanwezigheid van professionals die bereid zijn nieuwe vaardigheden in robotica te leren belangrijk. Evenzo vindt meer dan een derde (41%) van de respondenten het van cruciaal belang voor succes dat er voldoende budget is en een financiële planning die rekening houdt met onverwachte uitgaven.

Robots werken samen met mensen

Flexibiliteit en veelzijdigheid zijn de bijzondere voordelen van collaboratieve robots, ook wel cobots geheten. Ze zijn zo ontworpen dat mensen met hen kunnen werken en interacteren. In tegenstelling tot zware industriële robots die om veiligheidsredenen hun werk achter hekken en in gesloten kooien doen, zijn cobots ontworpen om samen met mensen te werken. In de industrie omarmen ze dit concept met enthousiasme. Bijna de helft van de industriële bedrijven zegt reeds met cobots te werken en bijna een derde is van plan ze in de komende 12 maanden aan te schaffen. Vooral bij middelgrote bedrijven is een duidelijke trend om meer in cobots te investeren te zien.

Mens-Machine-interactie

Volgens de respondenten wordt het merendeel (54%) van de collaboratieve robots ook gebruikt bij productie en fabricage. Met 46% worden ze echter aanzienlijk vaker ingezet voor kwaliteitsinspectie van producten dan andere robots (29%). Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat bedrijven meer vertrouwen hebben in een mens-machine team als het gaat om de kwaliteit van hun producten dan het volledig automatiseren van deze taak.

Gerelateerde berichten...

X