2min Personeel

Robots als wapen tegen de krapte op de arbeidsmarkt

Robots als wapen tegen de krapte op de arbeidsmarkt

Het aantal vacatures in ons land is groter dan het aantal werkzoekenden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar al een derde meer vacatures openstonden dan er mensen op zoek waren naar een baan. In de komende jaren zal die verhouding nog verder scheef trekken door de vergrijzing. Naar schatting tot halverwege deze eeuw zullen we daardoor een krapte houden op de arbeidsmarkt. Veel organisaties zullen een stap terug moeten doen, maar bijvoorbeeld in de zorgsector zal de vraag juist toenemen. Het is een complex vraagstuk, waarbij grootschalige inzet van robots wellicht enig soelaas kan bieden.

Programmable Logic Controller

Lang niet in elke branche zal robotisering een oplossing zijn. Je kunt veel werk door machines laten verrichten, maar een machine kan bijvoorbeeld geen kind opvangen of andere zorgtaken op zich nemen. Met name in de maakindustrie kunnen robots veel nuttig werk doen. Maar naarmate we meer taken door machines laten overnemen, rijst de vraag in hoeverre het productieproces nog betrouwbaar en veilig verloopt. De sleutel hiertoe ligt bij de PLC, ofwel de Programmable Logic Controller. Dit is eigenlijk een heel klein computertje, dat een machine aanstuurt. De toepassingsmogelijkheden van PLC’s zijn breed, want vrijwel overal waar machines gebruikt worden, kunnen deze kleine computers van groot belang zijn.

Energiekosten

Het inzetten van robots voor repeterende handelingen vergroot de efficiency in een bedrijf, maar kent ook zijn beperkingen. Waar mensen in staat zijn om snel achter elkaar verschillende handelingen te verrichten en te kunnen ingrijpen bij afwijkende situaties, is een robot daar doorgaans niet toe in staat. Daarnaast is het natuurlijk zaak om de energiekosten bij het gebruik van machines in de gaten te houden. Met behulp van een frequentieregelaar kan de werking van een elektromotor geoptimaliseerd worden, waardoor het energieverbruik zo efficiënt mogelijk is. Bovendien kunnen ze ook ingezet worden om veiligheidsprocessen te bewaken.

Robots zijn prijzig
Lang niet overal biedt de robot uitkomst als het gaat om het oplossen van het personeelstekort. Er zijn simpelweg taken die robots voorlopig niet kunnen uitvoeren. En als het al kan, rijzen de kosten voor het fabriceren van dergelijke robots vaak de pan uit. Een dure robot is niet zomaar terugverdiend en heeft vaak een beperktere inzetmogelijkheid dan een goedkope arbeidskracht. Doordat het aan die arbeidskrachten in eigen land ontbreekt, zullen er mogelijk nieuwe stromen arbeidsmigranten op gang komen.