Jaarrapportage: rijkskosten ICT fors gestegen in 2018

De Rijkskosten voor ICT zijn vorig jaar behoorlijk gestegen. In 2018 stegen ze met zestien procent en bedroegen 3,11 miljard euro. Ongeveer 907 miljoen was bestemd voor het eigen ict-personeel. Dat valt te lezen in de eerder deze week verschenen  ‘Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2018’.

De zogeheten ‘materiële ict-uitgaven’ zijn naar schatting 2,207 miljard euro. Dit geld wordt vooral betaald aan grote bedrijven als IBM, Atos, KPN, Capgemini en Ordina. Zij beheren binnen het Rijk een aantal grote en langlopende projecten.

 

Defensie niet

In het rapport komen de cijfers van de kerndepartementen en agentschappen aan de orde. Alleen de kosten van de  wapensystemen van Defensie zijn niet meegenomen.

De kosten van de externe inhuur van ict-personeel zijn slechts beperkt genoemd. Het rapport maakt alleen melding van rijksbrede inhuur van extern personeel. Ze worden echter niet gesplitst op functie. Dat betekent dat er nog een onbekend bedrag komt bovenop de geschatte uitgaven voor ICT. Hoeveel dat is, is niet bekend.

 

89 projecten

Eind 2018 stonden op het Rijks ICT-dashboard in totaal 89 projecten in uitvoering. Daarvan waren er 28 projecten nieuw. 33 projecten werden in 2018 afgerond, en die zijn in 2018 geannuleerd.

Van de geschatte projectkosten  van ICT-projecten van de Rijksoverheid is ongeveer 30% kleiner dan € 10 miljoen. In 2017 was dat 33%. 31% van de projecten kost tussen de € 10 en € 20 miljoen. Dit was in 2017 nog 28%. Er zijn 7 projecten met een schatting groter dan € 100 miljoen. Dat is weliswaar 1 project minder dan vorig jaar, maar per saldo vindt er dus een stijging plaats.

Inschatting

Ieder jaar rapporteren de ministeries per project de kosten die zij daadwerkelijk hebben gemaakt. In 2018 is in totaal € 564 miljoen uitgegeven aan alle projecten die in deze rapportage zijn vermeld. In 2017 is € 633 miljoen uitgegeven.

De ministeries verwachten voor de 89 projecten in uitvoering met een kosteninschatting na 2018 nog € 1.052 miljoen uit te geven. In 2018 kwam het bedrag voor alle projecten bij elkaar uit op € 3.032 miljoen. Dit is een daling van 7,6% ten opzichte van 2017.

 

Gerelateerde berichten...

X