Kabinet maakt strategie tegen desinformatie en nepnieuws

nepnieuws en desinformatie

Het kabinet heeft een strategie ontwikkeld tegen desinformatie en nepnieuws. Het gaat vooral om preventie, verstevigen van informatiepositie en (zo nodig) reactie. De nadruk ligt op preventie. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Kamer.

Met internet als toegankelijke informatiebron kan desinformatie zich makkelijk kan verspreiden. Het kabinet vindt het belangrijk dat burgers goed in staat zijn om zelf informatie op waarde te schatten. Volgens het kabinet moet er meer transparantie zijn over de herkomst van informatie.

Dreiging

De aard van de dreiging van desinformatie blijft zich ontwikkelen. De manieren om desinformatie te verspreiden worden steeds geavanceerder en ook betaalbaarder. Daardoor wordt het ook voor niet-statelijke actoren steeds gemakkelijker om desinformatie te verspreiden en zo het publieke debat te misleiden. Een voorbeeld hiervan zijn antivaccinatiecampagnes op online platforms.

 

Transparantie

Internetdiensten zoals Facebook, Google en Twitter spelen een essentiële rol in het tegengaan van desinformatie. Hun beleid moet passen binnen het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en binnen een open internet.

Het kabinet overweegt of wettelijke regels de transparantie kunnen afdwingen. De komende maanden wordt het gesprek met de Europese Commissie en EU-lidstaten gevoerd hoe dat in de bestaande gedragscode over desinformatie vorm zou kunnen krijgen. Zelfregulering blijft daarbij wel overeind.

Een van de maatregelen zou een transparantieverplichting rondom politieke advertenties geplaatst door politieke partijen kunnen zijn. Dit is vergelijkbaar met de plicht om giften en schulden te publiceren.

 

Bewustwording

Het kabinet wil de bewustwording onderbrengen in bestaande netwerken. In overleg met het ministerie van OCW krijgt het Netwerk Mediawijsheid bijvoorbeeld subsidie om initiatieven te ontplooien voor het verder bevorderen van mediawijsheid onder (jong)volwassenen.

Gerelateerde berichten...

X