Maakindustrie moet groeien met sleuteltechnologie

quantumcomputer kwantumbestendige algoritmen

Het Kabinet wil samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de Nederlandse maakindustrie een boost geven. Door extra te investeren in sleuteltechnologie en in groeimarkten als Life Sciences & Health (inclusief medische technologie), High Tech/ICT (halfgeleiders, fotonica, quantum, AI) en defensie & ruimtevaart-gerelateerde technologie en industrie.

Ook moet er voortgang komen door verder stimuleren van digitalisering van de industrie (Smart Industry), het opleiden en ontwikkelen van personeel, verduurzaming, hergebruik van grondstoffen (circulaire maakindustrie). Verder moet er ook verbetering komen in het verbeteren van vestigingsvoorwaarden, regionale én Europese samenwerking.

Dat staat in de Visie op de toekomst van de industrie in Nederland. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) bood de nota eind vorige week mede namens minister Eric Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer aan.

Huidige waarde

De Nederlandse industrie is nu goed voor bijna 10 procent van de werkgelegenheid. Zo’n 12% van het bbp wordt nu direct in de industrie verdiend. Nederland is nadrukkelijk aanwezig in verschillende internationale markten. Dit gaat om industriële bedrijven in sectoren als voedingsmiddelen, chemie, machinebouw en halfgeleiders. Maar dat geldt ook voor het snijvlak van de industrie en de agrarische sector. Bovendien heeft Nederland nog altijd een vooraanstaande positie in de maritieme sector.

De industrie is verspreid over het hele land aanwezig. Het aandeel van de industrie is in verschillende regio’s hoger dan 30%, oplopend tot ca. 45% in Zeeuws-Vlaanderen. Binnen deze spreiding van de industrie zijn er verschillende industriële clusters. Denk aan het High Tech cluster rondom Eindhoven of de vijf energie-intensieve clusters basisindustrie (Rotterdam en Moerdijk, Zeeuws-Vlaanderen, Noordzeekanaalgebied, Noordoost-Groningen en Chemelot in Limburg). Verder ook het medisch cluster rondom Leiden en de maakindustrie in Zuid-Holland, Twente en de Achterhoek. Minder regionaal gebonden kent Nederland ook andere sterke industrieën, zoals ict, glas, metaal, keramiek, papier en karton, afvalverbranding en levensmiddelen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Publieke en private partijen moeten deze groeiopgave samen aangaan. Groei van het aandeel industrie in onze economie is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst mondiaal kan blijven concurreren en minder afhankelijk is van andere landen. Het is bovendien een reële ambitie, omdat we al een innovatieve industrie hebben die bereid is om nóg slimmer te worden en omdat we beschikken over een goed opgeleide beroepsbevolking.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X