DINL: Kabinet onderschat risico’s te magere digitale infrastructuur

datacenter digitale infrastructuur restwarmte datacenters

De aandacht voor digitale infrastructuur voor de digitalisering in ons land is nog altijd onvoldoende in het kabinet Rutte III. Het ontbreekt ook aan voldoende zicht op de knelpunten rond digitale veiligheid. Dat zegt de stichting DINL in een vervolgreactie op de Troonrede en de Miljoenennota. DINL is de koepelorganisatie van aanbieders van digitale infrastructuur .

Het Kabinet presenteerde tijdens Prinsjesdag weinig nieuwe plannen, zo stelt de DINL. Daarmee geeft het kabinet wat hen betreft onvoldoende invulling aan de ambitie om de digitale koploper van Europa te worden. Digitale ambities worden nauwelijks geconcretiseerd. Het wordt tijd om die trend, die al een paar jaar aan de gang is, te breken.

 

Ambitie

In de Prinsjesdagstukken spreekt het kabinet meermaals over de ambitie van Nederland als digitale koploper in Europa. En verder ook over het zorgdragen voor ‘hoogwaardige, betrouwbare en veilige digitale infrastructuur’.

“Dat zijn mooie ambities maar het ondersteunend beleid ontbreekt. Het is een indicatie dat technologie in de ogen van politiek en bestuur nog steeds een tweederangs kwestie is. Dat is in het huidige digitale tijdperk erg achterhaald.”, aldus DINL-directeur Michiel Steltman.

In de begrotingen wordt alleen kort gesproken over de uitrol van 5G en internet in de buitengebieden. “Hoewel beide dossiers zeker relevant zijn, gaat het alleen over het topje van de ijsberg,” betoogt Steltman. “Urgente knelpunten zoals aanleg van nieuwe zeekabels blijven buiten beeld. Op die dossiers is nieuw beleid en ook geld nodig om te zorgen dat alle randvoorwaarden voor digitalisering er komen. Onze digitale infrastructuur is goed, maar het bedrijfsleven kan niet alle knelpunten op eigen kracht oplossen. Dat kan resulteren in een te grote afhankelijkheid van buitenlandse spelers. Dit kan onze digitale export en onze rol als Europese datahub schaden. Zo lopen we het risico dat we in de digitale middenmoot belanden.”

 

Gloeiende plaat

Ook de investeringen in cybersecurity vallen tegen. Het vorige week gepresenteerde WRR-rapport over digitale kwetsbaarheid en het jaarlijkse Cybersecuritybeeld laten zien dat Nederland onvoldoende voorbereid is op cyberaanvallen, zelfs als die ontwrichtend kunnen zijn. Nieuwe investeringen zijn noodzakelijk om digitale ontwrichting te voorkomen, aldus de WRR. “Het kabinet-Rutte III heeft voor de komende jaren 95 miljoen opzij gezet voor cybersecurity. Maar alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft jaarlijks al een begroting van bijna twaalf miljard. De 95 miljoen voor cybersecurity, die bestemd is voor meerdere departementen en uitvoeringsinstanties, is dus  slechts een druppel op een gloeiende plaat.”

DINL doet daarom een aantal dringende aanbevelingen. In de eerste plaats om digitale infrastructuur niet alleen te prijzen, maar beter af te bakenen. Het gaat niet slechts over 5G, maar over een breder spectrum aan faciliteiten. Denk aan  datacenters, knooppunten, zeekabels en infrastructuur clouds.

Ook moet het Kabinet volgens de stichting de Kamermotie uit 2015 uitvoeren die oproept de sector als digitale mainport te erkennen. Daarnaast vraagt DINL het kabinet om alle knelpunten te adresseren waaronder het tekort aan stroom voor datacenters en onvoldoende groei van internationale verbindingen over zee.

 

Digitale bedreigingen

Ook roept DINL het kabinet op de inspanningen voor cybersecurity op het niveau te brengen dat past bij de aard, omvang en potentiële gevolgen van de digitale bedreigingen. Daarbij gaat het ook om de regie over deze kwestie vanuit de ministerraad en de politiek. In de oplossing van deze knelpunten liggen ook de nodige kansen, zoals een verdere uitbreiding van de Nederlandse online tech-sector.

Samenvattend vraagt DINL opnieuw om een meer proactieve houding van dit kabinet. De digitale ambities moeten worden vertaald in acties. Samen met het bedrijfsleven kunnen knelpunten effectief worden aangepakt. Alleen op die manier kan Nederland daadwerkelijk de digitale koploper van Europa worden.

Gerelateerde berichten...

X