Miljoenennota: geen verhoging budget AP

Autoriteit Persoonsgegevens logo

Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor 2022 blijft 25 miljoen euro. Dat is evenveel als in 2021. Dat blijkt uit de Miljoenennota en het AP is er niet blij mee.

Het kabinet gaat hiermee namelijk lijnrecht in tegen de wens van de Tweede Kamer die dit jaar twee moties aannam om het budget van de AP te verhogen. De Kamer riep het kabinet hiertoe op, omdat de huidige 25 miljoen euro onvoldoende is om de taken van de AP uit te voeren. Om het allemaal goed te doen moet het budget groeien naar 100 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met andere Nederlandse toezichthouders.

“Dit is zeer zorgelijk. Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.”‘Het kabinet zegt graag een nieuwe bestuurscultuur te willen, en een versterking van de ’tegenmacht’, om drama’s als de toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen. De AP is één van die tegenmachten. En die kun je niet versterken met alleen mooie woorden. Daar hoort een passend budget bij, zoals de Tweede Kamer ook heeft gevraagd.”

100 miljoen euro nodig

Het budget van 25 miljoen euro, en een personeelsbestand van zo’n 180 fte, is te weinig om goed toezicht te kunnen houden op de bescherming van persoonsgegevens, concludeerde ook KPMG in een onafhankelijk rapport. Volgens dat rapport moet de AP tot 2025 groeien naar een organisatie met 470 fte.

De Tweede Kamer roept het kabinet ook al langere tijd op de AP voldoende budget te geven om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Begin 2021 nam de Tweede Kamer bij ruime meerderheid een motie aan waarin ze het kabinet oproept het budget van de AP te verhogen in lijn met de aanbevelingen van KPMG. En in april nam de Kamer, ook bij ruime meerderheid, een motie aan waarin ze het kabinet oproept te investeren in een sterke positie van verschillende partijen die tegenmacht vertegenwoordigen. Daarbij hoort ook de AP. Het kabinet gaat met deze begroting dus tegen de wens van de Tweede Kamer in.

De onderfinanciering van de AP heeft ernstige gevolgen. Burgers en bedrijven zijn hiervan de dupe. Wolfsen: “Slachtoffers van privacy-overtredingen die bij ons aankloppen voor hulp, moeten wij mededelen dat er helaas nog zo’n 10.000 wachtenden voor hen zijn. Ook ondernemers krijgen niet de ondersteuning door voorlichting die nodig is om ongelukken te voorkomen.”

Wolfsen stelt dat internationale bedrijven vijf jaar moeten wachten tot de Autoriteit hun zogenoemde ‘BCR’, hun privacyplannen, hebben goedgekeurd. “Dat brengt ze in problemen. Ook kunnen wij datalekken onvoldoende onderzoeken. En het toezicht op algoritmes komt door ons gebrek aan capaciteit onvoldoende van de grond, met alle risico’s van dien: discriminatie, uitsluiting en schending van de rechten van burgers. Deze ellende kunnen wij oplossen, als we genoeg mensen hebben.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X