Mkb kan late betalingen nog 4 maanden melden bij ACM

papieren facturen met nietmachine en pennen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen nog vier maanden melding maken van te late betalingen. Dit kan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen. Het gaat om zowel papieren als elektronische facturen.

Het meldpunt werd in januari dit jaar opgezet door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat gebeurde op verzoek van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

In januari 2022 moet onder andere uit de resultaten blijken of het nuttig en nodig is om een permanente toezichthouder in te stellen. Die moet in de gaten houdt of grote bedrijven het mkb op tijd betalen.

Grote bedrijven kunnen nu nog een maximale betaaltermijn van 60 dagen afspreken om hun mkb-leveranciers te betalen. Die termijn moet verkort worden naar 30 dagen. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), in maart 2021 naar de Tweede Kamer stuurde.

Grote bedrijven betalen te laat

In juni 2020 stuurde het kabinet de evaluatie van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt: kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, moeten gemiddeld steeds langer wachten tot hun factuur wordt voldaan.

Ook blijkt dat de e grootbedrijven de betaaltermijn te vaak opleggen. In sommige gevallen wordt dat zelfs zonder overleg verlengd. Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten.

Uit de evaluatie Wet betaaltermijnen grote bedrijven bleek ook dat mkb-ondernemers zich beperkt voelen om het nakomen van de betaalafspraken zelf af te dwingen. Een onafhankelijke toezichthouder kan dit probleem wegnemen, bijvoorbeeld door signalen van meerdere mkb-ondernemers te bundelen en sancties op te leggen.

Hoe werkt het Meldpunt?

Op 26 januari 2021 ging het Meldpunt Achterstallige Betalingen van start. De ACM registreert een jaar lang anoniem meldingen van mkb’ers over grote ondernemingen die te laat betalen.

Mkb’ers kunnen op de website van de ACM een melding doen door een online formulier in te vullen. De mkb-onderneming geeft dan aan welk groot bedrijf te laat betaalt, om welk factuurbedrag het gaat en hoe lang de daadwerkelijke betaling duurt.

Met de uitkomsten gaat de ACM bepalen hoe het verder moet. Dat kan permanent toezicht zijn of aansporing tot meer efficiëntie en/of verdere automatisering van het facturatieproces. Dat kan bijvoorbeeld met facturen in UBL-formaat.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X