Moeilijk toegang financiële dienstverlening met beperkte digitale vaardigheden

Klantenservice

De toegang tot financiële dienstverlening is vooral voor mensen met beperkte digitale vaardigheden vaak niet vanzelfsprekend. Deze groep kan aanzienlijke belemmeringen ervaren in de toegang tot financiële producten en diensten.

Door de toenemende digitalisering moeten mensen steeds meer, en steeds moeilijkere, digitale handelingen kunnen uitvoeren. De groep mensen die hierbij drempels ervaart is zeer divers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening te verbeteren.

In het kort
  • Digitalisering van financiële dienstverlening eist steeds meer digitale vaardigheden
  • Groep mensen die drempels ervaart is zeer divers
  • Krachten bundelen om digitale toegankelijkheid te vergroten
  • Rol overheid bij uitbreiding inzet DigiD

De groep mensen die drempels ervaart met digitalisering is zeer divers. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen of Nederlanders met een migratieachtergrond. Jongeren lukt het bijvoorbeeld vaak wel om handelingen uit te voeren, maar zij hebben hierbij minder oog voor veiligheid.

Daarnaast zijn zogenaamde splintervaardigheden een groeiend probleem: sommige mensen kunnen alleen goed omgaan met bepaalde onderdelen van digitalisering. Zo kan iemand misschien wel beeldbellen, maar geen documenten uploaden of een e-mail versturen.

Krachten bundelen

Uit de gesprekken van de Autoriteit met financiële ondernemingen blijkt dat zij niet altijd zicht hebben op de klanten met beperkte digitale vaardigheden en dus ook niet op de problemen die zij ondervinden. De hulp die deze mensen nodig hebben is alleen te achterhalen via zorgvuldig onderzoek, waarin deze moeilijk te bereiken groep wordt gehoord.

Hoewel er al vele initiatieven zijn, is er nog veel werk aan de winkel om de toegang tot financiële dienstverlening voor Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden te verbeteren. Uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van bestaande infrastructuren, bijvoorbeeld van DigiD, is mogelijk veelbelovend. Op dit moment mag DigiD alleen worden gebruikt door overheidsorganisaties of organisaties met een publieke taak. Hier is een rol voor de overheid weggelegd, die de inzet van DigiD reguleert.

Louise Nell, onderzoeker van de AFM: ‘De maatschappij digitaliseert in snel tempo verder. Dit geldt zeker voor de financiële sector. Het lukt dan ook niet iedereen om mee te komen in deze ontwikkeling. De AFM vindt het belangrijk dat banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders doorgaan met het verbeteren van dienstverlening voor de mensen die digitaal niet of beperkt mee kunnen komen. Omdat deze groep zeer divers is, is het doen van inclusief onderzoek en uitwisseling van informatie binnen de sector essentieel om de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening te verbeteren.’

Lees ook:

Gerelateerde berichten...