Nederlandse consumenten voelen weinig voor het delen van bankdata

bank bankdata bankpas

Nederlandse consumenten willen hun bankdata liever niet laten   gebruiken voor nieuwe diensten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

De bank vroeg ruim 2600 consumenten of ze hun bank toestemming willen geven tot hun betaalgegevens. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om gebruik van betaalgegevens voor risicobeoordeling bij aanvragen van een lening of voor het maken van rekeninginformatie-overzichten.

Slechts een klein deel van ondervraagden wil wel toestemming geven. Wel hebben rekeninghouders meer vertrouwen in banken bij gebruik van betaalgegevens dan in techbedrijven.

 

PSD2

De afwachtende houding van de consument rond gebruik van bankdata is belangrijk nieuws  voor de start van nieuwe dienstverlening met de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2.

In juli dit jaar oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat banken hun klanten niet zomaar gepersonaliseerde aanbiedingen sturen op basis van hun betaalgegevens. De autoriteit roept alle banken daarom op goed te kijken naar hun beleid rond direct marketing. De privacywaakhond is van mening dat deze praktijken in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toch is de mogelijkheid om derde partijen toegang te laten verkrijgen tot gegevens op een individuele bankrekening  ontstaan met de nieuwe richtlijn voor betaaldiensten PSD2. Consumenten kunnen desgevraagd toestemmen met de toegang tot de bankdata.

In Nederland is de bijbehorende wetgeving begin dit jaar ingevoerd. Sinds afgelopen maand kunnen banken en andere dienstverleners in het betalingsverkeer hun klanten benaderen met voorstellen om gebruik te maken van de gegevens op hun bankrekening.

Doel van de nieuwe richtlijn is het bevorderen van de concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer. Maar ook afgezien van deze richtlijn oriënteren banken en de grote techbedrijven (Google, Amazon, Facebook, Apple) zich al geruime tijd op het aanboren van aanvullende gebruiksmogelijkheden van betaalgegevens.

 

Inkomsten en uitgaven

In het onderzoek zegt gemiddeld 11% toestemming te zullen geven voor uiteenlopende vormen van datagebruik. 72% is niet bereid dit te doen en 15% weet het nog niet, als er verschillende situaties worden voorgelegd.

Zo geeft 1 op de 5 respondenten aan dat ze zouden instemmen met gebruik van hun data om de eigen bank een overzicht te laten maken van alle rekeningen en inkomsten en uitgaven. Voor niet-bancaire bedrijven ligt het percentage respondenten dat toegang wil geven met 6% nog lager.

De bereidheid hangt af van wat daar tegenover staat. Die is het hoogst als de eigen bank de data gebruikt en er een echt financieel voordeel voor de klant tegenover staat. Als het een hogere spaarrente zou opleveren, zegt 29% akkoord te zullen gaan.

Daarbij zegt 9% gebruik door een ander type bedrijf dan een bank toe te staan. In alle geschetste gevallen geldt dat mensen liever hun eigen bank de betaalgegevens laten gebruiken dan een ander type bedrijf.

 

Zorgvuldige omgang

Consumenten geven aan dat zorgvuldige omgang met hun data in sterke mate van invloed is op hun vertrouwen in banken. Bijna driekwart van de respondenten zegt dat het vertrouwen daalt wanneer data ongevraagd in handen komt van derden. Dit effect op het vertrouwen is groter dan dat van andere factoren, als de bank een boete krijgt bijvoorbeeld, of wanneer het management hoge bonussen krijgt.

Verder blijkt dat het Nederlandse publiek meer vertrouwen heeft in de financiële sector dan in techbedrijven als Google, Apple, Facebook of Amazon. Ruim 59% van de ondervraagden stelt eerder aan een bank toestemming te geven om betaaldata actiever te gebruiken dan aan techbedrijven. Slechts 1% heeft heel veel vertrouwen in techbedrijven.

Gerelateerde berichten...

X