NEN wordt partner in City Deal

Rotterdam haven en skyline

Norminstituut NEN wordt partner in City Deal. Op 3 juni tekent NEN daarom de City Deal ‘Een Slimme stad, zo doe je dat’.

Doel is om uiteindelijk processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd. Zo kun je optimaal gebruik maken van de kansen die digitalisering en technologisering bieden.

In het netwerk werken ruim vijftig publieke en private partijen samen in verschillende werkgroepen aan instrumenten die haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Andere steden kunnen hier ook gebruik van maken.

Toolbox

Alle instrumenten komen samen n een ‘toolbox’. Volgens Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40 en wethouder in Apeldoorn, is dit een van de redenen waarom hij zo enthousiast is over de City Deal: “Als gemeenten optimaal willen profiteren van de kansen die digitalisering biedt, moeten ze samenwerken en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De City Deal biedt daartoe alle gelegenheid.”

Standaardisatie en innovatie

NEN neemt niet alleen deel aan een aantal werkgroepen, maar gaat nu ook deel uitmaken van de ‘borgingsgroep’ om te zorgen dat de uitkomsten van de werkgroepen zo goed mogelijk landen. Standaardisatie is een goed middel om ‘best practices’ in te zetten in standaarden en op deze manier innovatie te versnellen. NEN draagt bij aan de ontwikkeling van tools rondom de slimme stad door middel van het delen van kennis rondom standaarden en innovatie.

Waarom standaarden?

Steeds meer mensen, meer verkeer, meer energieverbruik en toenemende aandacht voor duurzame oplossingen vragen in onze steden om nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid, gezondheid, energie en mobiliteit. We zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een stad waar mens en machine samenwerken om die stad, veilig, duurzaam, veerkrachtig en aantrekkelijk te maken om in te wonen: we willen wonen in de smart city.
Data toegankelijk voor iedereen

Veel gemeenten, bedrijven en wetenschappers ontwikkelen al slimme technologische oplossingen om de steden van de toekomst leefbaar te houden. Standaardisatie helpt om infrastructuur, systemen en processen te optimaliseren en met elkaar te laten communiceren (interoperabiliteit). Alleen dan kunnen allerlei partijen applicaties ontwikkelen waarmee ze, verrijkt met data uit andere bronnen, betere en duurzamere diensten kunnen leveren. En wordt innovatie voor hen gemakkelijker.

Omdat grootschalige data-uitwisseling kwetsbaar is voor misbruik, is goede beveiliging noodzakelijk. Daarom is het belangrijk om standaarden te ontwikkelen. Daarin staan afspraken  over belangrijke onderwerpen, zoals de afweging tussen privacy en open data.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...