2min Security

VNG: tijdelijk minder gegevensdeling bij aanpak zorgfraude

VNG: tijdelijk minder gegevensdeling bij aanpak zorgfraude

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) stopt tijdelijk met gegevensdeling in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). De partners in het IKZ wisselden tot nu toe gegevens uit conform het informatieprotocol. Daar gaat nu een streep door.

Zes jaar geleden had de Autoriteit Persoonsgegevens geen bezwaar tegen deze gegevensdeling. Maar na intern onderzoek concludeert de VNG dat er op dit moment geen robuuste grondslag is om persoonsgegevens te delen.

Wel zal de recent aangenomen Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) uiteindelijk zorgen dat gegevensdelen alsnog mogelijk is. Deze wet is naar verwachting vanaf juli 2024 van kracht. Tot die tijd vindt er bij onderzoek naar zorgfraude geen gegevensdeling plaats met het IKZ.

Gegevensdeling

In het IKZ werken negen landelijke partners samen om zorgfraude te bestrijden. Daarvoor wisselen de partners gegevens over zorgaanbieders uit. Vorig jaar bleek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) persoonsgegevens had gedeeld met gemeenten terwijl dat niet mocht. De VNG stopte daarop met het delen van bijzondere persoonsgegevens. Verder stelde de vereniging een onderzoek in naar een wettelijke grondslag voor het delen van persoonsgegevens.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat delen van persoonsgegevens op dit moment niet mag. Beide partijen vinden dit een flinke tegenvaller in de fraudebestrijding. Het staat haaks op de taken van gemeenten om toezicht te houden op de Wmo en de Jeugdwet, en om kwetsbare inwoners te beschermen tegen malafide zorgaanbieders. En ondanks dat het niet strookt ook niet met de gewenste aanpak in de wet Wbsrz is een overgangsperiode tot die wet van kracht is, niet mogelijk.

Fraudebestrijding gaat door

Toch gaat de fraudebestrijding wel door, maar dan op een andere manier. Gegevens uitwisselen over organisaties mag namelijk wel. Zo kunnen de instantie malafide zorgaanbieders wel degelijk aanpakken.

Naar schatting komen enkele honderden miljoenen euro’s per jaar terecht bij frauderende aanbieders, ten koste van mensen die ondersteuning nodig hebben uit de Wmo of Jeugdzorg. Een gedegen aanpak is dan ook essentieel. Zodra de Wbsrz van kracht is, kunnen de VNG en gemeenten meer doen om zorgfraude te bestrijden.

Lees ook:
  • DTC introduceert cybersubsidie voor kleine bedrijven
  • CloudOps effectief implementeren voor het beste resultaat