Nieuwe Europese Medical Device Regulation, MDR, stelt strengere eisen aan traceerbaarheid medische hulpmiddelen

telefoon krijgt een prik

Vanaf 26 mei 2020 is de nieuwe Europese Medical Device Regulation (MDR) van kracht, die onder meer strengere eisen stelt aan de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. Tevens wordt het nationaal verplicht om gegevens over alle implantaten bij het Landelijk Implantatenregister te melden. Kunnen ziekenhuizen van de nood een deugd maken en hiervoor een aantrekkelijke businesscase realiseren?

“Ja”, zegt Marc van Corven stellig. Hij is CEO van Zorgservice XL, een non-profit organisatie die voor ziekenhuizen het totale proces van inkoop en logistiek verzorgt, van bestelling, tot levering en factuurafhandeling. De aangesloten ziekenhuizen voldoen al aan de nieuwe wet- en regelgeving, maar nog via (semi)handmatige procedures. Zorgservice XL heeft daarom een concept bedacht dat de gehele keten end-to-end digitaliseert. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen niet alleen besparingen behalen, maar ook de kwaliteit van zorg verbeteren. Het concept wordt op dit moment als pilot geïmplementeerd in twee ziekenhuizen. “We verwachten dat de overige ziekenhuizen het komend jaar zullen aansluiten”, zegt Van Corven.

Leverbetrouwbaarheid

“De logistieke keten van implantaten bestaat uit drie schakels”, legt hij uit. “De leverbetrouwbaarheid van schakel één, de leverancier, is de laatste jaren achteruit gegaan. Dat leidt tot allerlei problemen in ziekenhuizen. Die moeten bijvoorbeeld op het laatste moment op zoek naar een substituut. Wij maken daarom strikte afspraken met leveranciers en sturen hier sterk op. Ook werken wij samen met de leveranciers aan de automatische gegevensuitwisseling via EDI. Daardoor is de informatievoorziening altijd up-do-date.”

De tweede schakel is de afdeling Inkoop & Logistiek in een ziekenhuis. Zorgservice XL treedt op als inkoopafdeling en logistiek dienstverlener voor de bij hen aangesloten ziekenhuizen. “Wij automatiseren het hele traject dat een implantaat aflegt”, zegt Van Corven. “Zodra een implantaat hier binnenkomt scannen we de barcode en wordt het automatisch opgenomen in onze voorraadadministratie. Daarna volgen wij het implantaat tot en met het gebruik in de OK. De barcode als product-identificator is essentieel. Alleen plaatsen sommige leveranciers die barcode nog steeds niet op de verpakking. In dat geval brengt Zorgservice XL zelf barcodes op de productverpakking, zodat de ziekenhuizen er geen hinder van ondervinden.”

Voorraad- en verbruikbeheer

De goederenstroom kan in veel ziekenhuizen – de derde schakel – worden verbeterd, vertelt Jaap van Wijk, manager kwaliteitsbeheer bij Zorgservice XL. Hij zet pilots op met ziekenhuizen om juist dit aspect aan te pakken. “Binnen een OK is het van groot belang dat de materiaalbeschikbaarheid van hoog niveau is. In het verleden leverden wij de goederen af aan de poort van het ziekenhuis en deden zij de rest. In de pilot sluiten we de supply chain end-to-end. We leveren de artikelen afdelingsgewijs aan in kratten, zodat de ziekenhuizen ze zelf makkelijk intern kunnen doorleveren.

 

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van december.

 

Gerelateerde berichten...

X