60% olie- en gasindustrie reageert niet goed op cybercrime

60% olie- en gasindustrie reageert niet goed op cybercrime

Bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn zich bewust dat zij beveiligingsmaatregelen moeten nemen tegen cyberdreigingen. Ze nemen echter niet voldoende concrete stappen. Dit is één van de uitkomsten van het wereldwijde onderzoek ‘Is Your Company’s Cyber Security Actually Good Enough?’. Fox- IT liet het uitvoeren door Oil & Gas IQ onder bedrijven in de olie- en gasindustrie.

Negen van de tien bedrijven in die sector vindt het van vitaal belang dat je binnen enkele uren moet kunnen reageren op een security-incident. Slechts vier op de tien bedrijven beschikt echter over een effectief Incident Response-systeem. Dit terwijl één van de belangrijkste zorgen van de olie- en gasindustrie ‘hacktivisme’ is: internetaanvallen op organisaties. Ook Advanced Persistent Threats (ATPs) – malware die langere tijd ongemerkt actief kan zijn op een netwerk – is een ernstig risico. De meerderheid van de onderzochte bedrijven heeft echter nog niet afdoende stappen genomen om zich hier tegen te beschermen.

37% van de bedrijven geeft in het onderzoek aan dat zij ‘geen vertrouwen’ hebben dat een dreiging of aanval adekwaat kan worden opgevangen, terwijl 45% aangeeft ‘enig vertrouwen’ te hebben. Slechts 11% heeft er volledig vertrouwen in dat hacks snel en effectief worden gedetecteerd en aangepakt.

De schatting voor herstelkosten wordt door 49% van de bedrijven in de olie- en gasindustrie geschat tussen 500.000 en 1 miljoen euro. Toch geeft een verontrustende 23% aan dat zij hun netwerk niet actief monitoren op verdachte activiteit. 19 procent heeft zelfs geen scheiding aangebracht tussen het IT-netwerk en het ‘operational technology’-netwerk. Terwijl dit toch essentiële maatregelen zijn tegen cyberdreigingen.

De onderzoekers vinden de uitkomsten reden tot zorg. Zien de betrokkenen in de olie- en gasindustrie noodzaak en urgentie van de situatie, zo vragen zij zich af. Met de resultaten in de hand hopen zij in elk geval op snelle verbeteringen.