3min Personeel

Daling in aantal IT-vacatures, maar vraag naar IT-specialisme blijft

Daling in aantal IT-vacatures, maar vraag naar IT-specialisme blijft

In het eerste kwartaal van 2024 is een significante daling van 29% in IT-vacatures waargenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal beschikbare IT-posities daalde van ruim 12.500 naar 8.838. Deze neerwaartse trend is niet overal in het land zichtbaar. Er zijn opvallende regionale verschillen. Flevoland toont de grootste daling met een indrukwekkende 39%, gevolgd door Limburg met 38% en Noord-Holland met 37%. Dit blijkt uit de nieuwste IT-arbeidsmarktmonitor van Hello Professionals.

Ondanks deze daling blijft er nog steeds vraag naar specifieke IT-functies. In het afgelopen kwartaal werd de meeste vraag waargenomen naar ontwikkelaars, gevolgd door support engineers en systeembeheerders. Andere gewilde functies zijn onder meer cloud engineers, netwerkbeheerders, werkplekbeheerders, functioneel beheerders en projectleiders.

Reorganisaties en gedwongen ontslagen

In het eerste kwartaal van 2024 is er niet alleen een daling van 29% in IT-vacatures waargenomen, maar ook een verandering in het gedrag van werkzoekenden. Er is een afname van 5% in het aantal latent zoekende personen, terwijl tegelijkertijd een stijging wordt opgemerkt in actief werkzoekenden. Deze verschuiving kan worden toegeschreven aan reorganisaties en gedwongen ontslagen, die werkzoekenden aanzetten tot actie in hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Gespecialiseerde functies

De ICT-sector ziet momenteel een aanzienlijke toename van het aantal werkzoekenden met een achtergrond in softwareontwikkeling, cyberbeveiliging en systeemontwerp en -architectuur. Deze gespecialiseerde functies, doorgaans op hbo- en wo-niveau, blijven gewild bij werkgevers. Het UWV signaleert echter een minder uitgesproken groei in het aantal werkzoekenden met een ICT-beroepsachtergrond op mbo-niveau, zoals die van servicedeskmedewerkers.

Schaarste op de IT-arbeidsmarkt neemt af

Naast de afname van vacatures is er ook een verandering in het arbeidsmarktklimaat opgemerkt. Er is sprake van een afname van schaarste op de IT-arbeidsmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit wordt gekenmerkt door minder openstaande posities ten opzichte van het actieve arbeidsaanbod, evenals door een afname van ondernemers die kampen met personeelstekorten. Deze verschuiving suggereert mogelijk een meer gebalanceerde arbeidsmarkt, waarbij het aanbod van talent beter aansluit op de vraag van werkgevers.

Het toenemende bezoek aan het UWV jobboard werk.nl correspondeert met de stijging van de werkloosheid. Hoewel het vinden en behouden van werk nog steeds als ‘makkelijk’ wordt ervaren, wordt het wel merkbaar moeilijker. Deze perceptuele verandering benadrukt de uitdagingen waarmee zowel werkzoekenden als werkgevers worden geconfronteerd in een dynamische en evoluerende arbeidsmarkt, met reorganisaties en gedwongen ontslagen als factoren die bijdragen aan deze verschuivingen.

Verkorting van de invultijd van IT-vacatures

Een opmerkelijke trend in het eerste kwartaal van 2024 is de aanzienlijke verkorting van de invultijd van vacatures. Zowel intermediairs als directe werkgevers hebben hun invultijd bijna teruggebracht van 37 naar slechts 15 dagen.

Vraag naar freelancers blijft

De Freelance Markt Index van Freelance.nl stijgt verder naar 98,1 vergeleken met Q4 2023, met een verwachte positieve groei. ABU-cijfers tonen een daling in uren, maar een omzetstijging, vooral in de industriële en technische sector. Opdrachtgevers plannen meer opdrachten uit te zetten, met meer dan de helft die verwacht dat het vinden van een geschikte freelancer komend kwartaal (zeer) makkelijk zal zijn. Men zoekt hoofdzakelijk in eigen databases en op platforms zoals Freelance.nl, vooral vanwege de flexibiliteit die freelancers bieden.

Minder vraag naar junior IT-profielen

In de IT-sector is een opmerkelijke verschuiving in vraag naar verschillende vaardigheidsniveaus waargenomen. Over een jaar tijd is er een afname van 11% in de vraag naar junior IT-professionals waargenomen, dit heeft automatisch geleid tot een 11% toename in de vraag naar medior en senior profielen. Deze trend impliceert een mogelijke verschuiving in vereiste deskundigheid en een groeiende behoefte aan ervaren kandidaten in de huidige markt.