Digitalisering voorkomt disrupties in supply chain

Digitalisering voorkomt disrupties in supply chain

IDC bracht een whitepaper uit gesponsord door project44, waarin supply chain trends en uitdagingen worden onderzocht. Het whitepaper is gericht op het gebruik van data, automatisering, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) om de visibility en doorloopsnelheid te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat supply chains zich grotendeels hebben hersteld na de chaos en verstoringen. Covid-19 veroorzaakte die verstoring. Als men kijkt naar het voorkomen van toekomstige verstoringen, geven veel bedrijven aan prioriteit te geven aan optimalisatie-initiatieven. Vooral als die de end-to-end visibility en doorloopsnelheid verbeteren. Hiermee willen de bedrijven meer gewenste prestaties stimuleren. En bedrijfskritische risico’s aanpakken.

Chain-optimalisatie

C-level respondenten gaven de supply chain-optimalisatie aan om kosten te verlagen als een topprioriteit voor de komende twaalf maanden. Hiervoor ligt de grootste kans volgens hen bij het sneller kunnen reageren op verstoringen. Deze prioriteit stond bovenaan bij álle ondervraagde sectoren. Waaronder de auto-industrie, de industriële productie en de detailhandel. Andere interessante bevinden uit het whitepaper zijn:

Gestructureerd digitaal formaat

Er zijn verschillende mogelijkheden om de doorloopsnelheid binnen de logistieke keten te verbeteren: Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven erkent dat het delen van informatie in een gestructureerd digitaal formaat de prestaties en doorloopsnelheid van de supply chain verbetert. Toch wordt momenteel pas minder dan de helft van de logistieke data op die manier gedeeld.

Mislopen omzet

Gebrek aan operationele visibility is duur: Bijna een derde van de respondenten geeft aan dat hun bedrijven te veel betalen voor logistiek, of omzet mislopen door gebrek aan operationele supply chain visibility.