Dreigende tweedeling tussen kleine en grote IT-dienstverleners

Dreigende tweedeling tussen kleine en grote IT-dienstverleners

Er dreigt een blijvende tweedeling in het dienstenaanbod van kleine en grote IT-dienstverleners in Nederland te ontstaan. De kleinere spelers dreigen door hun defensieve opstelling te verworden tot niche-spelers met een beperkt, maar op maat gesneden aanbod. De grotere IT-dienstverleners zetten juist in op uitbreiding en integratie van hun product- en dienstenportfolio. Dit blijkt uit een marktinventarisatie van business development- en onderzoeksbureau Velocitas in opdracht van Interxion, Europese leverancier van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder IT-consultants en salesverantwoordelijken van meer dan zeventig kleine, middelgrote en grote Nederlandse IT-dienstverleners.

Uit de rondgang blijkt dat kleine IT-dienstverleners met minder dan 20 mensen in dienst, vooral lokaal georiënteerd zijn. Ondanks dat ze zich bewust zijn van ontwikkelingen in de markt, zoals publieke en hybride cloud-diensten, en het feit dat ook de sales een toenemende vraag naar dit soort diensten signaleert, nemen ze  deze diensten niet op in hun portfolio. Belangrijkste reden hiervoor is dat ze de voorgaande jaren volop hebben geïnvesteerd in hun eigen datacenter en het ontwikkelen van een private cloud-dienst. De kleine dienstverlener wil deze investeringen eerst terugverdienen.

Kleine ICT-dienstverleners hebben vaak het idee dat ze in een private cloud de privacy en informatiebeveiliging beter kunnen waarborgen. Verder zijn de meesten van mening dat hun IT-infrastructuur niet geschikt is om een koppeling tot stand te brengen met de publieke cloud. Ze zien op tegen het migratietraject.

Door deze defensieve opstelling dwingen kleinere IT-dienstverleners zichzelf in de rol van niche-speler, met een beperkt, maar hoogwaardig en gericht product- en dienstenaanbod. Zowel de IT-consultants als de sales-afdelingen van de kleine bedrijven geven aan dat ze hun onderscheidend vermogen halen uit diepgaande marktkennis, hoogwaardige dienstverlening en vooral persoonlijk contact met hun klanten.

Volgens Michael van den Assem, Algemeen Directeur van Interxion Nederland, laten de kleinere IT-dienstverleners hierdoor kansen liggen. “Er is absoluut een markt voor IT-dienstverleners die zich op een specifiek marktsegment richten met diensten die honderd procent zijn afgestemd op de klant. Maar aan de andere kant doen ze zichzelf op deze manier ook tekort. Ze gaan voorbij aan het feit dat met de nieuwste technologische ontwikkelingen, ze hun eigen infrastructuur en private cloud tegenwoordig eenvoudig, veilig en kostenefficiënt kunnen ontsluiten naar het onafhankelijke datacenter, en kunnen koppelen met de publieke cloud. Op deze manier hoeven ze hun investeringen in hun private cloud en het eigen datacenter niet af te schrijven, maar kunnen ze volop profiteren van het hybride model. Ze kunnen hier echter niet te lang mee blijven wachten, want anders worden ze op een onoverbrugbare achterstand gezet.”

Hybride model

Want dat het hybride model de toekomst heeft, staat voor alle respondenten buiten kijf, of ze nu werkzaam zijn voor een kleine of een grote IT-dienstverlener. Het verschil is dat de grotere IT-dienstverleners al langer bezig zijn om hun businessmodel om te vormen en tevens meer mogelijkheden hebben om de stap naar het onafhankelijke datacenter en het hybride model te maken.

Deze partijen met meer dan 100 mensen in dienst geven aan dat ze hun toegevoegde waarde niet zozeer halen uit de diversificatie, maar meer uit de uitbreiding en integratie van hun producten- en dienstenaanbod. Ze willen voor hun klanten een optimale wisselwerking realiseren tussen de workloads die draaien op eigen dedicated infrastructuur, workloads in de private cloud en workloads in de publieke cloud. Hiertoe maken ze om verbinding te maken met de publieke cloud meer en meer gebruik van directe connecties, zoals Microsoft ExpressRoute voor een koppeling met Azure, de publieke cloud van Microsoft.

Voor de grotere IT-dienstverleners is klantgerichtheid minstens even belangrijk, zo vinden zij zelf. Zij willen hun klanten zo veel mogelijk extra diensten kunnen bieden. Diensten die ze niet altijd zelf in huis hoeven te hebben, maar die door de stap naar het onafhankelijke datacenter wel binnen handbereik komen. Door de directe nabijheid van andere cloud service providers, carriers en system integrators zijn gemakkelijke samenwerkingen tot stand te brengen, waarmee een nieuw businessmodel of extra diensten kunnen worden ontwikkeld.