2min Zorg

Financiële prikkels in de zorg remmen digitalisering

Financiële prikkels in de zorg remmen digitalisering

De digitalisering in de zorg verloopt stroever dan nodig. Dit, doordat men kijkt naar de verkeerde financiële voordelen. De argumenten om te digitaliseren zijn te veel gericht op de korte termijn. En staan verdere innovatie in de weg. Deze conclusies zijn te trekken uit een rondgang onder tientallen Nederlandse zorginstellingen die deelnamen aan het seminar ‘automatisering in de de zorg’. Low-code specialist Bizzomate, RPA-expert Tacstone Technology en Mendix organiseerden dit seminar.

Bijna twee derde (60%) van de deelnemende zorginstellingen steunde de stelling dat de huidige financiële prikkels contraproductief werken.

Te veel korte termijn gericht

De huidige financiële prikkels in de zorg om te digitaliseren zijn te vaak gericht op kortetermijnwinsten. En op kostenbesparingen. Zodoende investeert men minder snel in oplossingen voor de lange termijn. Of laat dergelijke investeringen helemaal na.

Bovendien hebben de voordelen vaak betrekking op traditionele behandelingsmethoden en -modellen, waardoor er weinig stimulans is voor het omarmen van verdere digitalisering. Een andere belangrijke oorzaak die zorginstellingen noemen, is het feit dat er nog veel verouderde systemen aanwezig zijn. Die bemoeilijken een verdere digitalisering. Bijna een derde (30%) van de deelnemende zorginstellingen ziet dit als een beperkende factor voor digitale innovatie.

Zorginstellingen zien kansen

Dat neemt niet weg dat er in zorg wél volop mogelijkheden worden gezien voor digitalisering. Tachtig procent van de deelnemende zorginstellingen is het eens of helemaal eens met de stelling dat ze binnen hun instelling meerdere processen zien die gedigitaliseerd, geoptimaliseerd of geautomatiseerd kunnen worden. Met slimme automatisering kan volgens ruim tachtig procent (85%) van de deelnemers aan de enquête de administratieve druk voor medewerkers bovendien sterk of heel sterk worden verlaagd.

Kortom: In een tijd waarin digitalisering een belangrijke bijdrage kan leveren aan de transformatie van de zorg moet men constateren dat het potentieel van onder andere low-code en RPA-technologie nog onvoldoende benut. Door de focus op de korte termijn stagneert innovatie. En gaan kansen verloren. Dat is jammer, juist in een sector die zo’n dringende behoefte heeft aan verlichting van de werkdruk.