ICT-kenmerken van Digital Trust Center (DTC)-bedrijven nader belicht

ICT-kenmerken van Digital Trust Center (DTC)-bedrijven nader belicht

Om de doelgroep van ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven beter te kunnen bereiken met adviezen over cyberweerbaarheid, zet het Digital Trust Center (DTC) samenwerkingsverbanden op met publiek-private regionale of sectorale cyberinitiatieven. En met brancheorganisaties. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) monitort jaarlijks de ICT-kenmerken van bedrijven. Denk daarbij aan het gebruik van internet en clouddiensten. En hun veiligheidsmaatregelen. Op verzoek van het DTC monitort het CBS ook de bij DTC-samenwerkingsverbanden aangesloten bedrijven. De cyberweerbaarheid van deze groep bedrijven vergelijkt men met een referentiegroep met dezelfde kenmerken.

ICT-kenmerken van DTC-bedrijven

Het CBS onderscheidt per maatregel drie groepen. De eerste groep bestaat uit de gehele populatie zoals gemeten binnen de jaarlijkse CBS-enquête ICT-gebruik bedrijven.De tweede groep is de referentiegroep, dit is een groep bedrijven die door herweging qua bedrijfstak en -grootte eenzelfde samenstelling heeft als de derde groep: de Digital Trust Center-bedrijven.

DTC-bedrijven nemen meer veiligheidsmaatregelen

Uit het onderzoek blijkt duidelijk hoe de Digital Trust Center-bedrijven scoren ten opzichte van de referentiegroep. Een blik op deze resultaten laat zien dat de DTC-groep op alle ICT-veiligheidsmaatregelen beter scoort dan zowel de gehele populatie als de referentiegroep. Zo maakt 94% van deze bedrijven gebruik van antivirussoftware, heeft 86% een beleid voor sterke wachtwoorden geïmplementeerd en maakt 77% gebruik van een VPN wanneer er verbinding wordt gemaakt met het internet van buiten het bedrijf.

Uit de data blijkt verder dat DTC-bedrijven vaker gebruik maken van zowel vrijwillige als verplichte trainingen van hun personeel op het gebied van ICT-veiligheid. Ook is te zien dat DTC-bedrijven vaker een ICT-incident met een interne oorzaak hebben ervaren dan de referentiegroep.

Geen causaal verband

Een causaal verband tussen het nemen van veiligheidsmaatregelen en het zijn van een bedrijf dat is aangesloten bij het Digital Trust Center is op basis van deze data niet aan te tonen. Het kan zijn dat bedrijven die bewust meer cybermaatregelen doorvoeren ook meer geneigd zijn om zich bij een samenwerkingsverband aan te sluiten.