IT-afdeling moet doel scherp formuleren

IT-afdeling moet doel scherp formuleren

De it-afdeling van een zorginstelling is succesvol als ze bijdraagt aan het goede doel. Het is daarmee van belang om dat doel goed te formuleren en daarna alles te richten op dat doel. Maar wat is de doelstelling van een it-organisatie? Leveren wat er gevraagd wordt? Hmm, erg reactief en heel erg volgend. Optimaal bijdragen aan de strategie van de organisatie? Dat is al veel beter, maar er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen, juist op it-gebied, juist in de zorg. Kunnen die niet leiden tot aanpassing van de strategie?

Laten we eerlijk zijn, eigenlijk is er maar één goede definitie voor het succes van IT: ervoor zorgen dat informatie en technologie optimaal bijdragen aan het succes van de organisatie. Ja, daar hoort bij dat IT levert wat ze hebben beloofd. En ja, daar hoort bij dat informatie en technologie optimaal bijdragen aan de strategie van de organisatie. Maar daar hoort ook bij dat IT met nieuwe ideeën komt, waaraan de organisatie zelf niet had gedacht. En daar hoort ook bij dat IT met zulke ontwrichtende nieuwe technologieën komt, dat de strategie van de organisatie ervoor moet worden aangepast.

Er is maar één goede definitie van succes van IT: informatie en technologie dragen optimaal bij aan het succes van de organisatie. Fit for purpose.

Kwaliteit laat zich gemakkelijk definiëren en sturen als je gebruik maakt van Kritieke Succesfactoren (KSF-en).

Lees heel deel 2 van de zorgplicht van IT door Bart Stofberg en Amely Hartgring online of in ICT/Magazine van september.