KPMG stelt gratis data-analyticsplatform KAVE beschikbaar

KPMG stelt gratis data-analyticsplatform KAVE beschikbaar

KPMG stelt wereldwijd data-analyticsplatform KAVE gratis beschikbaar aan zowel grote als kleine ondernemingen. Hiermee moeten bedrijven makkelijker in staat zijn meer rendement uit Big Data te halen. Het KAVE-platform is een open source-programma, ontwikkeld door datawetenschappers van KPMG, veelal opgeleid bij het Geneefse natuurkundig laboratorium CERN.

Bedoeling is dat aan de ene kant klanten eenvoudiger toegang krijgen tot een groot systeem aan analyses, van zowel KPMG zelf als andere partijen, terwijl organisaties wel zelf regie houden over hun gegevens en de ingezette instrumenten. KPMG hoopt dat het initiatief een belangrijke stimulans is voor de bredere inzet van ‘big data’.

Volgens de adviesgroep is een van de redenen van de moeizame groei van Big Data dat het delen van inzichten nu vaak moeizaam gaat. Vooral het ontbreken van de juiste samenwerkingsstructuur voor organisaties is daar debet aan. Het platform biedt daarom naast de gangbare open source-tools een omgeving waarin ondernemingen met de inzet van grotere teams applicaties kunnen ontwikkelen. KAVE moet dus zowel een oplossing bieden, als inzet van Big Data een boost geven.

De meerwaarde voor KPMG zelf ligt in de nauwere contacten met de groeiende groep gebruikers die op deze manier als vanzelf ontstaan. De vrije toegang tot KAVE levert meer aandacht op voor de applicaties die KPMG de laatste jaren op het platform heeft ontwikkeld. Daarbij heeft het bureau overigens geen toegang tot de data van klanten die van KAVE gebruikmaken.