3min Zorg

Medische computerapparatuur wemelt van de schadelijke bacteriën

Medische computerapparatuur wemelt van de schadelijke bacteriën

Medische computerapparatuur kon wel eens de grootste bron van infecties in ziekenhuizen zijn. Toetsenborden, computers en smartphones zijn vaak ernstig vervuild met schadelijke bacteriën en ziektekiemen. Dit blijk uit meerdere onderzoeken. De zorgsector is nu hard op zoek naar geschikte oplossingen om besmettingsgevaar te voorkomen en zo de levensgevaarlijke situaties voor de patiënt op te lossen.

Head infection control unit van het Radboudumc Joost Hopman is een van de mensen die het probleem openlijk benoemt. Tijdens de Radboud Grand Round stelde hij: “Uit ons onderzoek blijkt dat van de vijf hightouche spots in het ziekenhuis springen de toetsenborden er massaal uit als hevig gecontamineerd. Schadelijke bacteriën blijven daar tot zeker één jaar zitten.”

Hopman refereert aan een recent onderzoek naar ‘infectiepreventie door gedrag en infrastructuur’ dat onder meer in Europa, Brazilië, de VS en Canada is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er in het ziekenhuis en andere zorgomgevingen vijf hightouche spots zijn: toetsenborden, deurklinken, de monitor, de bedden en medische computerapparatuur. Waarbij dus vooral het toetsenbord eruit springt. Dit komt mede door de veranderende processen in de zorg. Een arts of verpleegkundige is met de patiënt bezig, gaat daarna even snel naar de computer en toetsenbord en bezoekt daarna weer een volgende patiënt.

Waarschuwing bevestigd
Deze waarschuwing en bevindingen worden bevestigd door andere onderzoeken. Zoals het onderzoek van het VU Medisch Centrum in 2013 dat stelt de smartphones van artsen een bron van ziekenhuisinfecties is. Dit onderzoek is representatief voor bijna alle Nederlandse ziekenhuizen.

Verder wordt dit beeld bevestigd door een onderzoek van hardware hygiëne specialist TH&P. Het afgelopen jaar testen zij bij 15 ziekenhuizen meer dan 1000 toetsenborden en andere medische computerapparatuur op een goede hygiëne. Hieruit blijkt dat alle geteste medische computerapparatuur ernstig tot zeer ernstig vervuild is. Tot wel vijf keer boven de geldende landelijke normen.

Gevaar
Ondanks dat de ziekenhuizen het hygiëneprobleem wel onderkennen, krijgt het onderwerp nog steeds niet de hoogste prioriteit. En dat is verontrustend, want de laatste vijf jaar is het gebruik van ICT in het ziekenhuis enorm gegroeid. Als je nu een ziekenhuis binnenloopt struikel je bijna letterlijk over de computers. Het gebruik van ICT en medische computerapparatuur is gigantisch gegroeid, en is daarmee ook fysiek dichterbij de patiënt gekomen. Zo komt de verpleegkundige nu met de Ipad of computer op wielen aan het bed staan. Daarbij is het de verwachting dat het gebruik van bijvoorbeeld de iPpad en smartphone door de oprukkende digitalisering de komende jaren verder toeneemt.