Mobiele devices aanleiding voor werkgevers om ergonomie meer in acht te nemen

Mobiele devices aanleiding voor werkgevers om ergonomie meer in acht te nemen

Bijna de helft van de medewerkers (44%) ervaart negatieve gevolgen voor hun gezondheid en welzijn door het toenemende gebruik van mobiele apparaten, zoals voor zakelijke doeleinden. Kleine veranderingen aan de werkplek, zoals het gebruik van laptop- en polssteunen, kunnen een gezondere, al dan niet mobiele, werkomgeving creëren waardoor ziekte en afwezigheid afnemen.

Werknemers kunnen hun werk niet voorzetten wegens ergonomische klachten als direct resultaat van het werk aan een computer, laptop of tablet. Hazel Goesaert, Marketing Manager Benelux bij Fellowes, zegt hierover: “Gezondheid is een belangrijk thema voor werkgevers, zeker nu werknemers gebruikmaken van een diversiteit aan mobiele apparaten, zoals laptops en tablets, en veel medewerkers hun dag zittend doorbrengen. Gezonde en vitale medewerkers verzuimen minder dagen en leveren meer arbeidsproductiviteit.”

Uit berekeningen blijkt dat ziekteverzuim voor de Nederlandse werkgevers een kostenpost oplevert van 3.343.012.267 euro. Daarnaast blijkt dat 59 procent van de Nederlandse werknemers te kampen heeft of heeft gehad met aandoeningen als rechtstreeks resultaat van het werk aan een computer, laptop of tablet. Daarvan heeft 62 procent wekelijks of vaker last van deze aandoeningen. Het gaat daarbij vooral om pijnlijke of gespannen schouders, pijnlijke polsen/armen en nek- of rugpijn. Als gevolg van deze klachten moest een op de vier getroffen medewerkers ziekteverlof opnemen. Gemiddeld bleef elk van deze getroffenen twintig dagen thuis in een periode van twaalf maanden. Goesaert: “Door simpelweg enkele ergonomische hulpmiddelen aan de werkplek toe te voegen en zodoende de houding van de werknemer te verbeteren, kunnen veel gezondheidsklachten, zoals hoofd- en nekpijn en RSI voorkomen worden. En voorkomen is beter dan genezen!”De noodzaak voor gedegen gezondheidsmanagement wordt onderstreept door onderzoek van Zilveren Kruis Achmea onder 525 werknemers en 718 werkgevers. Dit onderzoek brengt tevens een ander punt aan het licht, te weten werkdruk. Deze is de afgelopen jaren gestegen in verband met de crisis. Minder werknemers voor dezelfde hoeveelheid werk – terwijl er tegelijkertijd juist bezuinigd werd op gezondheidsmanagement. Dit is in alle sectoren aan de orde, maar vooral werkgevers binnen het mkb erkennen dit probleem (79 procent).

Over het onderzoek
Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Fellowes, leverancier van kantoorbenodigdheden. Voor en tijdens het onderzoek wisten de respondenten niet dat Fellowes de opdrachtgever was van dit onderzoek. Het onderzoek is gedaan bij mensen die ten minste 25% van hun werkweek aan een desktopcomputer, laptop of tablet zitten. De totale steekproef bestond uit 4004 interviews met volwassenen (18+). In Nederland werden 501 personen ondervraagd. De proefgroep bestaat uit mensen uit een grote variëteit aan bedrijfssectoren en is evenredig verdeeld tussen mannen (51%) en vrouwen (49%). Alle leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd, daarbij werkt 58% in het MKB, 42% werkt in een groot bedrijf (250 werknemers of meer). De gegevens werden geanalyseerd in overeenstemming met verscheidene parameters, waaronder land, leeftijd, geslacht, aantal jaar in dienst, sector, bedrijfsomgang. De voornaamste bevindingen die relevant, interessant en statistisch veelzeggend zijn bij een vertrouwenspercentage van 95%, zijn in het onderzoeksrapport opgenomen.