Nieuw in 2016: wet computercriminaliteit en code voor censuur

Nieuw in 2016: wet computercriminaliteit en code voor censuur

2016 begint met het wetsvoorstel Computercriminaliteit. De nieuwe wet moet dit jaar nog politie en justitie verregaande bevoegdheden geven bij de opsporing en rechtstreeks hinderen van cybercriminelen. Dit jaar wordt ook een officieel geldende HTTP-foutcode voor sites actief die bijvoorbeeld vanwege censuur op zwart zijn gezet.

De overheid krijgt voor het eerst het recht om actief in te grijpen bij cyberaanvallen. Op die manier kunnen malafide online handelaren makkelijker strafrechtelijk vervolgd  worden. In het wetsvoorstel Computercriminaliteit III mogen politie en justitie servers binnendringen voor het ontoegankelijk maken van gegevens. De bankensector, veelvuldig geplaagd door DDOS-aanvallen, kan van overheidswege door de nieuwe wet bijvoorbeeld extra hulp krijgen. Als de rechter-commissaris daarvoor toestemming geeft, mogen op deze manier buitgemaakte gegevens ook worden gekopieerd en communicatie afgetapt. Observeren mag na toestemming ook.

In de nieuwe wet staat het als volgt beschreven:

“Er zijn delicten die naar hun aard worden gepleegd met behulp van een computer en waarbij er een duidelijk maatschappelijk belang is om een einde te maken aan de strafbare situatie. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij (…) bij de bestrijding van een botnet. [Dan] kan het onvermijdelijk zijn om een server binnen te dringen om gegevens ontoegankelijk te maken. Bijvoorbeeld als banken worden belaagd door een DDOS-aanval.”

De overheid mag ook ingrijpen bij het verleiden van een minderjarige tot ontucht. Ook ontoegankelijk maken maken van sites met kinderporno hoort tot de mogelijkheden. Malafide online handelaren mogen als de nieuwe wet wordt aangenomen straks strafrechtelijk worden vervolgd. De overheid doelt dan vooral op een groep die steeds goederen of diensten te koop aanbiedt maar ze niet levert. Verder doelt de strekking van de wet op bestrijding van wraakporno, heling van computergegevens en lokpubers.

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom reageert ondanks de voordelen negatief op het wetsvoorstel. De organisatie vreest voor verlies aan burgerrechten en privacy van veel onschuldige burgers. “Wij vinden dat het hackvoorstel alsnog zo snel mogelijk moet worden ingetrokken. In plaats daarvan moet de overheid investeren in daadwerkelijke digitale bescherming van de internetter.”

Censuurcode 451 actief

Vanaf eind vorig jaar is een officiële HTTP-statuscode voor sites actief geworden die om juridische redenen op zwart zijn gegaan. The Internet Engineering Task Force keurde het voorstel voor code 451 goed. Code 451 komt op dergelijke sites in de plaats van de algemene code 404 (site niet gevonden) of 403 (verboden toegang).

Inzet van de nieuwe foutcode moet inzicht bieden in online censuur. Het voorstel voor de nieuwe code werd vorig jaar ingediend door een groep met de naam 451 Unavailable, die streeft naar het beter zichtbaar maken van censuur op internet.

Als iemand op een geblokkeerde website komt staat er behalve de foutcode ook een korte beschrijving met wie de website heeft geblokkeerd door gebruik van welke wet. Gebruik van de code is overigens niet verplicht. Het verschijnt enkel als de webontwikkelaars hem plaatsen. Code 451 is dus niet 100% onfeilbaar.

Het nummer 451 is een knipoog naar het science-fictionboek Fahrenheit 451 van Ray Bradbury, waarin boeken zijn verboden en op grote schaal censuur plaatsvindt.