4min Zorg

Onderzoek naar stemherkenning bij monitoring hartfalen

Onderzoek naar stemherkenning bij monitoring hartfalen

Een groep internationale onderzoekers denkt dat het mogelijk is om via stemherkenning opnames voor hartfalen-patiënten te voorkomen, door met behulp van kunstmatige intelligentie te detecteren of de patiënt meer vocht vasthoudt. Vochtophoping is het belangrijkste symptoom van acuut hartfalen, waarvoor mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. De onderzoekers testen deze stemherkenning de komende periode bij 200 hartfalenpatiënten.

In dit onderzoeksproject, PRE-DETECT-HF, werkt hoogleraar cardiologie Hans-Peter Brunner-La Rocca van het Maastricht UMC+ samen met cardiologiecentrum Clinic Barcelona en diverse andere partners. De organisatie Noah Labs levert de kerntechnologie en expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie en stemherkenning. Voor dit onderzoek is een subsidie van €1,5 miljoen van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) beschikbaar.

Vochtophoping bij hartfalen

Bij hartfalen kan een verzwakt hart het bloed niet goed rondpompen. Daardoor kan ook vocht niet goed worden afgevoerd en vochtophoping ontstaan op verschillende plekken in het lichaam. Dat is ernstig als door vocht in de longen ademhalen moeilijker wordt. Uiteindelijk ontstaat zo acuut hartfalen. Dan moet een patiënt worden opgenomen in het ziekenhuis om via een infuus medicatie te krijgen die ervoor zorgt dat het lichaam het vocht kan kwijtraken.

Stemherkenning

De vochtophoping verloopt grotendeels ongemerkt. Merkbare symptomen ontstaan laat in dit proces en dan is een ziekenhuisopname vaak onvermijdelijk. Onderzoek toonde al aan dat kunstmatige intelligentie veranderingen aan de stem door vochtophoping kan waarnemen. De onderzoekers willen daarom bij hartfalenpatiënten gaan testen of stemherkenning de vochtophoping ook écht op tijd kan ontdekken, waardoor de cardioloog medicatie kan voorschrijven en de ziekenhuisopname voorkomen wordt.

Onderzoek bij 200 hartfalenpatiënten

Hans-Peter Brunner-La Rocca coördineert de klinische studie, waaraan tweehonderd patiënten zullen deelnemen. Deze patiënten hebben net een opname door vochtophoping achter de rug en daardoor een verhoogd risico op herhaling. Dit onderzoek is ‘dubbel blind’: dat betekent dat alle patiënten dagelijks met een app een test doen met stemherkenning, maar bij de helft worden de resultaten hiervan niet gebruikt om in te grijpen. Dat is de controlegroep. De patiënt zelf, maar ook de behandeld arts, weet niet of hij of zij tot de controlegroep behoort.

Daardoor is de kans het grootst dat alle patiënten hetzelfde omgaan met de stemherkenning. Dan zijn de resultaten van beide groepen optimaal vergelijkbaar en kunnen de onderzoekers bepalen of de groep die stemherkenning gebruikt uiteindelijk een betere behandeling krijgt. De helft van de patiënten is in behandeling van Clinic Barcelona, de andere helft bij Maastricht UMC+, Zuyderland Medisch Centrum en Medisch Spectrum Twente. Met deze laatste ziekenhuizen werkt Brunner-La Rocca samen.

Innovatie

Digitale innovaties zoals stemherkenning zijn volgens Brunner-La Rocca nodig om te zorg toegankelijk te houden: ‘We hebben te maken met een enorme druk op de zorg, bijvoorbeeld door personeelsgebrek en stijgende kosten. Ik geloof dat we met digitale zorg grote stappen kunnen zetten om de zorg toegankelijk te houden. Als mensen thuis, met hun smartphone, hun ziekte betrouwbaar kunnen monitoren, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis.

Bovendien is stemherkenning voor de patiënt eenvoudig: hij of zij hoeft maar een paar zinnen uit te spreken en de app weet genoeg. Als de app aangeeft dat er toch iets aan de hand is, kan de arts snel en gericht in actie komen, bijvoorbeeld door het bijstellen van medicatie. Met naar schatting ruim 240.000 hartfalenpatiënten in Nederland kan het écht een verschil maken als je op deze manier het aantal ziekenhuisbezoeken vermindert én opnames voorkomt.’

Noah Labs

Als projectleider brengt Noah Labs haar expertise in de ontwikkeling van AI-gestuurde oplossingen voor de behandeling van hart- en vaatziekten naar voren. ‘We zijn verheugd om voorop te lopen in dit baanbrekende onderzoek,’ zegt dr. Leonhard Riehle, Chief Medical Officer & Co-founder van Noah Labs. “Samenwerken met gerenommeerde medische instellingen zoals het Maastricht UMC+ en Clinic Barcelona, zijn we ervan overtuigd dat dit project ons dichter bij onze gezamenlijke missie zal brengen: Individuen met chronische aandoeningen in staat stellen om langer, gezonder te leven.’