Organisaties versterken netwerkarchitecturen voor ondersteuning mobility

Organisaties versterken netwerkarchitecturen voor ondersteuning mobility

Organisaties blijven investeren in alomtegenwoordige draadloze verbindingen aan de randen van hun netwerk. Daarnaast beginnen ze ook met investeren in de access-netwerkinfrastructuur die nodig is om deze draadloze verbindingen te ondersteunen.

Dit blijkt uit het Network Barometer Report 2014. Het rapport is samengesteld vanuit data die is verzameld tijdens 288 technische assessments waarbij 74.000 netwerk-devices werden onderzocht in organisaties van allerlei omvang en in verschillende sectoren in 32 landen. Daarnaast werden gegevens verzameld van 91.000 service-incidenten die zich voordeden in IT-netwerken van klanten die Dimension Data, de opdrachtgever van het rapport, onderhoudt en beheert.

Edwin de Brave, Solutions Director van Dimension Data: “In het Network Barometer Report van vorig jaar stelden we dat voor enterprise mobility een evolutie in de access switching-netwerkarchitecturen nodig zou zijn – van grotendeels vaste naar overwegend draadloze infrastructuren.”

“Wat we in het afgelopen jaar zagen is een voortdurende groei – ongeveer dertig procent – in draadloze. Maar we zien nu ook een upgrade van de acces switching-infrastructuur om de draadloze verbindingen te ondersteunen. Het percentage Gigabit-access points nam bijvoorbeeld toe van een derde van alle poorten vorig jaar tot iets minder dan de helft (45 procent) dit jaar. Ook het percentage switches, dat 10 Gigabit-uplinks ondersteunt, steeg van elf naar 23 procent. En er was een kleinere toename van het percentage poorten dat Power-over-Ethernet ondersteunt: van iets minder dan de helft vorig jaar naar iets meer dan de helft dit jaar.”

“Een ander interessant punt is dat de meeste access switch-upgrades plaatsvinden als het geïnstalleerde device nog een aantal jaren in zijn productlevenscyclus tegoed heeft. Dus terwijl netwerken ouder worden en organisaties er zo lang mogelijk mee werken, upgraden organisaties hun netwerk wel als de noodzaak voor specifieke nieuwe features groter wordt. Als een bedrijf bijvoorbeeld een grotere bandbreedte nodig heeft om draadloze verbindingen te ondersteunen vanwege een golf van nieuwe mobiele devices die werknemers meenemen op de werkvloer, dan kunnen ze niet anders dan die netwerk-devices sneller vervangen”, legt de Brave uit.