2min Personeel

Oudere generatie finance professionals blokkeert digitalisering

Oudere generatie finance professionals blokkeert digitalisering

Vandaag de dag vindt binnen 29 procent van de organisaties nog altijd geen digitale transformatie plaats, aldus de finance professionals. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het jaarlijkse onderzoek van Creditmanagement Software Specialist Onguard, waarvoor 304 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers zijn ondervraagd. Dat er nog steeds zoveel organisaties zijn waarbinnen geen digitale transformatie plaatsvindt, is volgens finance professionals vooral te wijten aan zowel gebrek aan tijd of prioriteit (23%) als aan weerstand van medewerkers tegen verandering (16%).

Weerstand bij oudere generatie

De weerstand tegen verandering is een groot probleem, blijkt uit het onderzoek. Als het specifiek gaat om het digitaliseren van de financiële processen, ervaart maar liefst 45 procent van de finance professionals weerstand van collega’s. Mogelijk speelt het verschil in generaties hierin een rol. Zo zegt maar liefst de helft van de finance professionals (49%) jonger dan 55 jaar meer open te staan voor automatisering en digitalisering dan zijn collega’s. Bij professionals boven de 55 jaar ervaart slechts 34 procent dit op deze manier. Van de jongere groep (<55 jaar) zegt ook ruim de helft (55%) zich harder te willen inzetten dan zijn collega’s om automatisering en digitalisering waar te maken. Bij professionals boven de 55 jaar ligt dit percentage een stuk lager: op 36 procent.

Meer digitalisering leidt tot meer werkgeluk

Het verder digitaliseren van de financiële processen zal uiteindelijk leiden tot meer werkgeluk, geven de onderzoekers aan. Zo zegt maar liefst 58 procent van de jonge generatie finance professionals (<55 jaar) dat zij hun werk leuker zouden vinden als er meer gedigitaliseerd is. Dit verklaart mogelijk waarom deze generatie gemotiveerder is om te digitaliseren en automatiseren. Bij de professionals boven de 55 jaar ligt dit percentage ook duidelijk lager: 46 procent.

Digitaliseringsslag

Tegelijkertijd is het juist de oudere generatie (>55 jaar) die vindt dat er nog een digitaliseringsslag te maken is. Van hen geeft slechts een kwart (25%) aan het idee te hebben dat alle financiële processen al geautomatiseerd zijn. Dit percentage ligt opvallend veel hoger bij de jongere generatie (<55 jaar): op 42 procent.