Strategisch leveranciersmanagement moet softwarekosten Rijk drukken

Strategisch leveranciersmanagement moet softwarekosten Rijk drukken

Door projecten en kosten van belangrijke softwareleveranciers van het Rijk goed te stroomlijnen moeten de kosten lager worden. Dat is althans het plan van het Rijk voor de belangrijkste overheidsleveranciers van ICT-producten en diensten Atos, CapGemini, CGI, IBM, KPN en Ordina. Deze partijen gaan vallen  onder het nieuwe strategisch leveranciersmanagement.

Aan deze top zes van ict-bedrijven besteedt de rijksoverheid het meeste geld. Door alle projecten en plannen naast elkaar te leggen en contracten beter op elkaar te laten aansluiten moet het Rijk aanzienlijke kosten kunnen besparen. De plannen zijn opgesteld naar aanleiding van de het eindrapport Tijdelijke Commissie ICT projecten van de commissie Elias.

De plannen komen niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar al werd een vergelijkbare werkwijze opgezet met Microsoft, Oracle en SAP. Concerns die met hun softwareproducten en -diensten die  “een vitale rol spelen in de ict-infrastructuur van het Rijk,” zo stelt  minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in de ‘Tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT’.

In de aanbestedingsbrief meldt Blok verder dat de voorstudies voor de inrichting inmiddels zijn gestart. Na afloop ervan, rond september zal de lijst waarvoor strategisch leveranciersmanagement wordt ingesteld definitief bekend zijn.

Behalve de top 6 zijn er nog kleinere spelers actief op de Rijks-ict-markt. Voor hen geldt een strategisch leveranciersmanagement in 7 ict-categorieën

  • Enterprise Business Applicaties
  • Totaaloplossingen
  • Standaard (pakket)software
  • Datacenter
  • Dataverbindingen
  • ICT-inhuur
  • ICT-werkomgeving Rijk

Ze zijn bedoeld om de centralisatie van de ICT-inkoop van het Rijk nog verder te stroomlijnen. Op basis van deze categorieën worden namelijk ook de Rijksbrede Europese aanbestedingen uitgevoerd. De aanbestedingen zelf vinden vervolgens plaats door een klein aantal Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s).

“Randvoorwaardelijk voor het succes van strategisch leveranciersmanagement en categoriemanagement ICT is het inzicht in de software die door het Rijk wordt gebruikt,” stlet Blok verder in de brief. Dat betekent volgens de minister ook de instelling van een Software Asset Management voor het Rijk onder de naam SAM-Rijk. Volgens de minister krijgen de strategisch leveranciermanagers, categoriemanagers en de ict-organisaties binnen het Rijk hierdoor “zicht op gebruik en benutting van contracten zodat zij beter in staat zijn hun strategie te bepalen ten aanzien van leveranciers en ict-categorieën.”