Verplichte rapportage duurzaamheid voor grote bedrijven

Verplichte rapportage duurzaamheid voor grote bedrijven

Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn moeten grote bedrijven straks een extra rapportage rond duurzaamheid overleggen. Het wetsvoorstel dat minister Van Weyenberg van Financiën vrijdag indiende is in lijn met de richtlijnen van de EU: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Verder krijgen vooral beursgenoteerde ondernemingen naast duurzaamheid ook meer verplichtingen rond transparantie. De extra gegevens moeten terechtkomen in het bestuursverslag dat bedrijven jaarlijks moeten laten opstellen. Vooral grote, vaak beursgenoteerde ondernemingen met meer van vijfhonderd medewerkers, grootbanken en grote verzekeraars zullen als eerste aan de verplichting moeten voldoen. Zij moeten al vanaf boekjaar 2024 aan de nieuwe verplichtingen voldoen. Pas in de jaren erna gaat de regeling voor steeds meer bedrijven gelden.

De nieuw rapportageverplichting gaat over ecologische, sociale regelingen van bedrijven, bestrijding van corruptie en mensenrechten. Ook zaken rond werkgelegenheid moeten erin aan de orde komen. Deze rapportages moeten zorgen voor meer inzicht in de impact van een onderneming heeft op het klimaat en omgekeerd. De nieuwe regels betekent ook dat accountants moeten zorgen voor extra verklaringen en moeten voldoen aan extra eisen.

De minister van Financiën zal het voorstel om advies voorleggen bij de Raad van State. Daarna gaat het naar de Tweede en Eerste Kamer. Of dat voor het zomerreces gaat lukken is de vraag. Waarschijnlijk komt het wetsvoorstel pas na de zomer aan de orde in de Tweede Kamer.

Lees ook: