Werkplek verslaat BYOD

Werkplek verslaat BYOD

De grootste ICT-wens van medisch specialisten is zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, zodat er meer tijd overblijft voor (contact met) de patiënt.

Twee jaar geleden maakte het Deventer Ziekenhuis als een van de eerste ziekenhuizen het Elektronisch Patiënten Dossier toegankelijk vanaf een iPad. Dat wakkerde de vraag naar BYOD aan.

Inmiddels heet het ziekenhuis een standaardwerkplek ingericht die zo goed tegemoetkomt aan de wens naar efficiency, dat zelfs de vraag naar – en het gebruik van – eigen devices is afgenomen.

Het Hoofd Beheer en Ontwikkeling van het Deventer Ziekenhuis, Bob Fenneman, legt in een interview uit wat er op ICT-gebied allemaal gebeurde in deze zorginstelling.