3min Ondernemen

zorg en ict-innovatie

Zorg gematigd positief over ICT-innovatie

01-07-2015 10:40 | Door Pim van der Beek | Lees meer over het bedrijf: VCD |
 http://www.vcd.nl/
http://www.vcd.nl/thermometer-zorg-ict

De Nederlandse zorgsector is gematigd positief over het huidige niveau van ict-innovaties in de zorg. Bijna driekwart (73 procent) vind de eigen organisatie op het gebied van ict innovatief. 1 op de 10 respondenten vindt zijn organisatie totaal niet vernieuwend op ict-vlak. Verder beschouwen vooral kleine zorginstellingen zichzelf vaker als innovatief dan grotere instellingen.

 

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Thermometer Zorg & ICT’ van de VCD IT Groep. Daarin is gekeken naar de mate waarin zorginstellingen bezig zijn met ict een aan automatisering gerelateerde innovatie en hoe zij dat uitvoeren. Op de stelling ‘Onze organisatie is innovatief betreffende de inzet van ICT’ geeft 73% van de totale groep respondenten aan het hier gedeeltelijk mee eens te zijn. Slechts 10% van de respondenten is het volledig eens met deze stelling.

Volgens Jack Bakker, commercieel directeur VCD Healthcare ligt het ambitieniveau op het gebied van innovatie hoog en geldt dat voor de hele sector. ‘Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg zijn innovatie en technologische vernieuwing van groot belang.
Bakker: ‘Innovatieve ict-toepassingen die momenteel in opkomst zijn, betreffen onder andere zorg op afstand (via beeldbellen), de inzet van mobiele apps voor het aanbieden en/of registreren van informatie en diensten, Cloud computing-diensten en de inzet van domotica in het zorgproces.’

Hij benadrukt dat het een belangrijke meerwaarde biedt als instellingen hun basisoplossingen op orde hebben en er een goed fundament ligt voor verdere innovatie.’Dat geldt zowel ter ondersteuning van het primaire zorgproces als de ondersteunende processen, waarbij geïntegreerde oplossingen grote toegevoegde waarde zullen bieden’, aldus Bakker.

 

Cloud computing

Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral de kleinere zorginstellingen al gebruik maken van cloud computing-diensten zoals software en data-opslag via een cloud-model.

VCD verwacht dat de grote instellingen snel zullen volgen. ‘Het verlagen van kosten, verhogen van efficiency en het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie liggen vaak ten grondslag aan de keuze voor de cloud’, aldus Bart Oude Wesselink, directeur van de infrastructuur-tak van de dienstverlener

 

Actuele management- en stuurinformati

Melanie Schopp, senior manager op het gebied van business intellingence signaleert een toename in de vraag naar actuele management- en stuurinformatie, weergegeven in bijvoorbeeld dashboards met grafieken en meters.

Schop: ‘Bij 38 procent van de respondenten zijn dergelijke rapportages ter inzage beschikbaar in het informatiesysteem en bij 21 procent van de respondenten kan men al zelf de benodigde rapportages samenstellen in een softwaretool.

 

Thermometer Zorg & ICT

Het onderzoek VCD Thermometer Zorg & ICT heeft als doel een actueel beeld te krijgen van de mate waarin en de wijze waarop Nederlandse zorginstellingen bezig zijn met ICT gerelateerde innovatie.

Het onderzoek is in het voorjaar van 2015 uitgevoerd middels een online survey en desk research. Aan het onderzoek hebben zowel klanten als niet-klanten van de VCD IT Groep meegewerkt in de segmenten Cure (41%), Care (30%), Geestelijke gezondheidszorg (18%) en Ambulancediensten, paramedische zorg en overige (11%). Het merendeel van de respondenten heeft een ICT gerelateerde managementfunctie. Het onderzoeksrapport is hier in zijn geheel te downloaden.