Zorgorganisaties manen Kabinet tot spoed om gegevensuitwisseling

Zorgorganisaties manen Kabinet tot spoed om gegevensuitwisseling

Zeker 19 zorgorganisaties manen het Kabinet en Tweede Kamer in een brandbrief tot spoed om de gegevensuitwisseling flink te verbeteren. Vooral bij de spoedzorg moet het beter, stellen ze.

Medicatiefouten kunnen door betere uitwisseling van patiëntgegevens drastisch verminderen. Elke week komen in ons land ruim 1200 patiënten door dit soort fouten in het ziekenhuis terecht. Volgens de briefschrijvers kun je met betere gegevensuitwisseling zeker de helft daarvan voorkomen. Dat komt neer jaarlijks 27 duizend ziekenhuisopnames.

De brief komt vlak voor het Kamerdebat over acute zorg dat woensdag in de Tweede Kamer plaatsvindt. De partijen betogen dat vooral de spoedzorg te lijden heeft van de gevolgen van slechte gegevensoverdracht. Juist daar moeten zorgverleners snel de beschikking hebben over de juiste patiëntgegevens.  “Op dit moment komt het regelmatig voor dat patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), acute ggz of andere spoedzorgvoorzieningen binnenkomen van wie de relevante medische voorgeschiedenis niet elektronisch beschikbaar is”, stellen de briefschrijvers. “Zoals informatie over medicatiegebruik en allergieën. Dat vraagt extra inspanningen van zorgverleners die moeten gaan rondbellen. Bovendien brengt het voor patiënten extra risico’s op vermijdbare gezondheidsschade of erger met zich mee.”

Te lang wachten

Al een tijd staan er twee maatregelen die de uitwisseling van patiëntgegevens moeten verbeteren klaar, maar die zijn volgens de negentien zorgpartijen nog steeds niet doorgevoerd. Een daarvan is Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg (Wogs). Dit voorstel ging half 2023 in consultatie, maar het wachten is nog op de uitvoering. Het voorstel moet zorgen dat in geval van spoedzorg medische gegevens van patiënten snel beschikbaar zijn.

Verder is het wachten ook nog op de wettelijke grondslag voor een opt-out voor gegevensuitwisseling bij spoedeisende zorg en medicatieoverdracht. Hiermee kun je de huidige situatie omdraaien. Dit betekent dat gegevens van patiënten standaard beschikbaar zijn tenzij de patiënt bezwaar maakt.

Bijkomend probleem is dat mensen vaak denken dat de SEH de patientgegevens allang heeft, terwijl dat dus niet het geval is. “Ze denken dat de informatie van de huisarts automatisch bekend is op de Huisartsenspoedpost (HAP), bij de Ambulancezorg (RAV), op de Spoedeisende Hulp (SEH) of bij de acute ggz,” stellen de briefschrijvers. “Dit raakt vooral kwetsbare en minder zelfredzame patiënten, terwijl zij  vaak meer dan gemiddeld zorg gebruiken.”

De zorgpartijen roepen de Kamerleden in de brief op om volgende week tijdens het commissiedebat de minister tot haast te manen.

De brief is afkomstig van: NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Ambulancezorg Nederland, NVZA, KNMG, FMS, LHV, InEen, NHG, V&VN, Nederlandse ggz, KNMP, ZN, NFU, ZKN, GGD GHOR Nederland, FNT en RSO Nederland.

Lees ook: