NLdigital: vrouwenquotum noodzakelijk middel in ICT-sector

NLdigital ziet een vrouwenquotum als een noodzakelijke stap vooruit. Het dwingt om kleur te bekennen en zal beter zichtbaar maken waar de echte knelpunten voor meer diversiteit zitten en dus wat we er aan kunnen doen.

De branchevereniging reageert daarmee op het besluit van de Tweede Kamer voor het invoeren van een vrouwenquotum. Het is op grond van het advies van de SER ingesteld.

Het quotum geldt vooral voor vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2020 moet de raad van commissarissen voor tenminste 30% uit vrouwen bestaan.

 

Concrete interventies

Op de meest recente ‘Avond van de digitale economie’  benadrukte directeur Lotte de Bruijn nogmaals waarom het tekort aan vrouwen in de ICT-sector zo problematisch is. “Een quotum is een noodzakelijk middel om dit probleem te adresseren, maar onze ambities reiken verder. Hoe fantastisch zou het zijn als wij als eerste sector een gelijke man-vrouw verhouding voor elkaar hebben?”

De branche-organisatie organiseert daarom we op 23 januari het event Diversiteit in de IT #hoedan?. Daar vertellen leden en andere experts wat hun ervaringen zijn met het vergroten van het aantal vrouwen in de top van de organisatie.

De keynote spreker is dr. Sjiera de Vries, Lector Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim. Zij is gespecialiseerd in onderzoek en advies in diversiteitsvraagstukken. Zij zal de resultaten delen van haar onderzoek naar de achtergrond van hoge uitstroom van vrouwen uit de ICT. Daarnaast zal ze concrete interventies die dit tegengaan met ons bespreken.

NLdigital wil op basis van deze interventies met een kopgroep van digitale bedrijven kijken hoe men kan werken aan betere doorstroom van vrouwen naar de top. Een vrouwenquotum zal daarbij zeker helpen, zegt de branchevereniging.

 

Instroom vergroten, uitstroom beperken, doorstroom bevorderen

De basis van het probleem is volgens de branche-organisatie de lage instroom van vrouwen in de digitale sector. Dat begint al in het onderwijs, waar over het algemeen te weinig aandacht is voor digitale geletterdheid en meisjes te weinig worden gestimuleerd hun digitale skills verder te ontwikkelen.

Dat werkt door in een lage instroom in het beroepsonderwijs en technische studies. Er zijn al veel goede initiatieven om deze problemen aan te pakken, zowel van digitale bedrijven als van specifieke NGO’s. Bij een aantal van deze initiatieven is NLdigital ook betrokken.

Het blijkt echter ook dat de uitstroom van vrouwen die in onze sector werken bovengemiddeld hoog is. Daarnaast stromen vrouwen minder makkelijk door naar de top van de organisatie. Voor dat onderdeel van het probleem zien we een rol weggelegd voor onszelf.

 

Ondervertegenwoordigd

Het CBS becijferde vorige maand nog dat vrouwen vooral in de ICT-sector nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Daarentegen zijn ze in het onderwijs en zorg juist weer oververtegenwoordigd.

In de analyse wordt duidelijk dat in ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau meer vrouwen aan het werk zijn dan mannen. Dit geldt vooral in de zorg- en welzijnssector, en in het onderwijs. Dit hangt samen met de studiekeuze van mannen en vrouwen.

 

Gerelateerde berichten...

X