Nota DIS: Kabinet versterkt Defensie met kunstmatige intelligentie en robotica

technologie

Het Kabinet gaat fors investeren bij de verschillende onderdelen van Defensie. Inzet en uitbreiding van gebruik van kunstmatige intelligentie en robotica en ICT maken daar een belangrijk onderdeel van uit.

Dat staat in de eerder deze week uitgebrachte nota DIS (Defensie Industrie Strategie) van Defensie en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Minister Ank Bijleveld-Schouten presenteerde de nota tijdens het jaarlijkse NIDV-symposium van de Nederlandse defensie-industrie.

Defensie en EZ stellen dat Nederland een sterke, stabiele basis nodig heeft. Die bestaat uit militaire kennis, technologie en industriële capaciteiten. Nederland wil bijvoorbeeld onafhankelijk kennis kunnen blijven ontwikkelen ter verbetering van militaire prestaties.

Dat betekent dus ook mee-ontwikkelen van technologie die belangrijk is voor de uitvoer van militaire taken. Denk aan kunstmatige intelligentie, cyber en robotica. Voor de ontwikkeling hiervan wordt extra geld en menskracht ingezet.

Ook aam de ontwikkeling van materieel wordt extra tijd en geld besteed. Nederland wil zelf militaire capaciteiten ontwerpen en produceren en wel met voorkeur voor gebruik van lokale industrie.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat ons land zelf onbemande verkenningssystemen en satellieten voor inlichtingenfuncties zelf te produceren met gebruik van de hier aanwezige techbedrijven.

Verder wil Nederland zijn eigen marinebouw behouden en versterken. High tech sensorsystemen die in deze schepen worden gebruikt moeten daarbij zo veel mogelijk in Nederland zelf worden ontwikkeld en onderhouden.

Toeleverancier

Op andere gebieden wil Nederland toeleverancier zijn van buitenlandse bedrijven, zo valt in de nota DIS te lezen. Het landingsgestel voor de F-35 wordt bijvoorbeeld in Nederland geproduceerd

Ook hierbij is een rol weggelegd voor het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens de nota wordt daarvoor de Nederlandse defensie-industrie versterkt, beschermd en internationaal gepositioneerd. Om welke aantallen en bedragen het precies gaat is nog niet duidelijk.

Perspectief

Om een rol van betekenis te kunnen spelen in de samenwerking met andere landen, en een waardevolle bijdrage te leveren aan de veiligheid in Europa heeft Nederland een sterke, stabiele basis nodig. Bijleveld: “We hebben eindelijk weer perspectief op een grotere en sterkere krijgsmacht. Niet alleen omdat de krijgsmacht dat nodig heeft, maar ook omdat de situatie in de wereld dat van ons vraagt. De veiligheidssituatie is verslechterd en Nederland en Europa moeten op eigen benen kunnen staan. We moeten onszelf kunnen beschermen. Daarvoor is een sterke basis nodig van kennis, technologie en capaciteiten.”

 

Groei

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Niet voor niets heet het de Defensie Industrie strategie. In de DIS is de industrie een belangrijke component omdat deze sector goed is voor ruim 25.000 banen. Defensie heeft een omzet van 4,5 miljard euro en betrokkenheid van meer dan 350 Nederlandse bedrijven. Deze vernieuwde DIS draagt bij aan onze economische groei en werkgelegenheid in de hightech-, maak- en maritieme industrie.

Als het in het belang van de nationale veiligheid is, kiest Nederland bij toekomstige aanbestedingstrajecten voor Nederlandse leveranciers. Dit gebeurt binnen de kaders van de Europese regelgeving.

Het kabinet wil zich sterk maken voor een meer open Europese defensiemarkt. Hierbij is er een gelijk speelveld voor alle landen en wordt kritisch gekeken naar buitenlandse overnames. Ook dit moet de Nederlandse defensie-industrie een impuls geven. Mocht het belangrijk zijn om spullen snel te hebben, dan koopt Nederland ze alsnog elders van de plank.

Gerelateerde berichten...