Onafhankelijke commissie evalueert Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

sleepnet voor sleepwet Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Een onafhankelijke commissie gaat de werking van de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten evalueren. Dat werd gisteren bekend tijdens de ministerraad.

De Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten stamt uit 2017. De evaluatie was eerder al afgesproken in het regeerakkoord dat bij de instelling van de wet hoorde. De wet zou uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding, 1 mei 2018 dus, geëvalueerd moeten worden.

 

1 mei

De commissie staat onder voorzitterschap van mevrouw drs. R.V.M. (Renee) Jones-Bos. De werkzaamheden gaan vanaf 1 mei 2020 van start voor zover de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus dat toelaten.

Naast de voorzitter maken nog zes andere leden deel uit van de commissie. Wie dat zijn is nog niet bekend. Hun benoeming vindt plaats zodra een veiligheidsonderzoek door de AIVD met positief resultaat is afgerond.

Bij de samenstelling is gelet op relevante kennis en expertise. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetgeving, operationele kennis van de werkzaamheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Verder zijn ook digitale veiligheid en data-analyse, mensenrechten en privacy belangrijk.

 

Evaluatie

De commissie gaat zich bezighouden met een evaluatie van de wet zelf en dus niet met een evaluatie van het goed functioneren van de diensten. Een belangrijke onderzoeksvraag is of de doelstellingen van de wet, worden behaald. Dit zijn modernisering van de bevoegdheden van de diensten en versterking van de waarborgen.

Ook moet de commissie kijken of de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de praktijk wel echt goed werkbaar is. Ze kijken zowel naar de uitvoerbaarheid van de taken en de diensten als welke knel- en aandachtspunten er zijn in de toepassing van de wet.

De commissie zal verslag uitbrengen in een openbaar evaluatierapport. De opleveringsdatum daarvan staat nog niet vast. Die datum komt na overleg met de voorzitter van de commissie en is afhankelijk van de invloed van de Coronamaatregelen op de voortgang van het werk van de commissie. Vooralsnog is het eerste idee dat publicatie voor het eind van dit jaar plaatsvindt.

 

Sleepwet

Rond de ingang van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de sleepwet genoemd, was veel beroering. De digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vond ook dat de wijzingen die na de eerste kritiekronde werden doorgevoerd onvoldoende waren.

De aanpassingen werden doorgevoerd naar aanleiding van een referendum op 21 maart 2018. De meerderheid van de kiezers bleek tegen de wet te zijn. De uitslag is inmiddels door de Kiesraad bevestigd. Een jaar eerder kreeg het kabinet vanwege de wet al de Big Brother-award. De prijs komt van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom.

De wet stelt de geheime diensten AIVD/MIVD in staat op grote schaal informatie ‘af te tappen’. Die is een stuk groter dan voorheen. Het gaat om het observeren van mensen, onderzoeken van computers en datastromen via de kabel (ook wel de ‘sleepnet’-methode genoemd)

Gerelateerde berichten...

X