Onderzoek: Fouten in zorg door falende IT-systemen

IT-systemen leiden tot fouten in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek onder 242 zorgmanagers, 208 IT-verantwoordelijken in de zorg en 510 consumenten.

Maar liefst 78% van de zorgmanagers geeft aan dat huidige IT-systemen zorgen voor slechte communicatie en/of vertraging in de zorg.

Dit leidde volgens 62% van hen het afgelopen jaar zelfs tot fouten waar de patiënt of cliënt last van heeft ondervonden. Nog eens 12% geeft aan dat er nog geen fouten zijn gemaakt, maar deze in de toekomst wel te verwachten.

 

Stappen

“Er wordt veel gesproken over digitalisering van de zorg”, zegt Ruud Kluivers, General Manager van de onderzoeker Liferay Benelux. “Dit onderzoek wijst echter uit dat er eerst belangrijke stappen genomen moeten worden om IT systemen met elkaar te laten werken en zo de communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren.”

“Kennelijk zijn veel van de huidige systemen niet gebouwd voor samenwerking en is er sprake van silo’s. Zonder samenwerking en integratie van systemen komt echte digitalisering niet van de grond. Op dit moment echter lijkt digitalisering de zorg eerder te hinderen dan te ondersteunen. De ambitie en verplichting tot de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) die iedereen recht geeft op regie en inzage in medische gegevens lijkt onmogelijk met de huidige systemen. Automatisering dient het zorgproces te ondersteunen en dat te bieden wat zorgprofessionals, cliënten en patiënten daadwerkelijk nodig hebben.”

 

Zorgconsument geraakt

Ook Nederlandse consumenten denken dat fouten kunnen worden voorkomen als informatie beter gedeeld wordt, zo blijkt uit het onderzoek. Een op de vier Nederlanders zegt hinder te hebben ondervonden door slechte informatievoorziening in de zorg. In deze gevallen betrof het bijvoorbeeld het niet ontvangen van benodigde informatie van de zorgverlener, of het niet doorkomen van medische gegevens.

In een enkel geval betrof het zelfs fouten in de zorgverlening zelf. Vaal beschikte medisch personeel niet over belangrijke patient-/clientgegevens, terwijl deze wel bij de zorginstantie bekend waren. Consumenten waarbij daadwerkelijk fouten werden gemaakt, zeggen dat deze voorkomen konden worden door beter delen van informatie tussen zorgverleners.

Gerelateerde berichten...

X