Opmars robotica en cobots in Nederlandse industrie

robots

Robots en zelfs cobots zijn al populair bij grote bedrijven, maar worden nu ook betaalbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen. Maar het potentieel komt nog niet goed over bij een deel van dat bedrijfsleven. Dat blijkt uit een steekproef onder 1.500 Europese industriële bedrijven. Daarvan kwamen er zeker 250 uit Nederland.

Robots zijn nodig op de werkvloer, is een van de stellingen waar het merendeel het in elk geval over eens is. Meer dan 96 procent vindt dat robots bijdraagt aan een betere concurrentiepositie. Daarom zet 93% van de ondervraagde bedrijvenal  robots in bij de bedrijfsvoering. Zelfs bij kleinere en middelgrote bedrijven maakt bijna 80 procent intussen gebruik van robots.

Vooral de fabricage en productie zijn robots populair. Met 63 procent zijn dit de belangrijkste werkterreinen waarop robots worden ingezet. Magazijnlogistiek  haalt een score van 56%. De belangrijkste taak van robots is dus ook het ontlasten van werknemers. Meer dan de helft (53%) van de bedrijven laat hun robots fysiek moeilijke of uitdagende taken uitvoeren. Verder  gebruik men ze voor testdoeleinden (49%), gevaarlijke taken (47%) en repetitieve, uniforme taken (44%).

De verhoudingen:
  • 46% Verpakkingstaken
  • 42% Machines monteren of laden
  • 42% Palletiseren, stapelen, dingen weghalen
  • 40% Verbindingswerkzaamheden (drukvoegen, lijmen, afdichten, rolzomen)

Hoewel robots steeds populairder worden in Nederlandse bedrijven, zijn de toepassingsgebieden duidelijk afgebakend. Slechts drie procent van de ondervraagden wil alle taken automatiseren, terwijl achttien procent slechts een klein aantal taken door robots wil laten uitvoeren. Bovendien is een van de grootste struikelblokken voor de invoering van robots dat de aanschafkosten te hoog zijn. dat vindt 53%. Een even groot obstakel is volgens 53% de grote inspanning vereist voor installatie.

Collaboratieve robots: cobots

Om de invoering van robots tot een succes te maken, willen Nederlandse bedrijven vooral mensen met kennis en vaardigheden van robotica in huis halen. Daarom vindt 88 procent de aanwezigheid van professionals die bereid zijn nieuwe vaardigheden in robotica te leren belangrijk. Evenzo vindt meer dan een derde (41%) van de respondenten het van cruciaal belang voor succes dat er voldoende budget is en een financiële planning die rekening houdt met onverwachte uitgaven.

Flexibiliteit en veelzijdigheid zijn de bijzondere voordelen van collaboratieve robots, de zogeheten cobots. Zij kunnen met mensen werken en interacteren. In de industrie omarmen ze dit concept met enthousiasme. Bijna de helft van de industriële bedrijven zegt reeds met cobots te werken. Bijna een derde is van plan ze in de komende twaalf maanden aan te schaffen. Vooral bij middelgrote bedrijven is een duidelijke trend om meer in cobots te investeren te zien.

Verder blijkt dat het merendeel (54%) van de collaboratieve robots ook gebruikt bij productie en fabricage. Met 46% worden ze echter aanzienlijk vaker ingezet voor kwaliteitsinspectie van producten dan andere robots (29%). Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat bedrijven meer vertrouwen hebben in een team van mens en machine als het gaat om de kwaliteit van hun producten dan het volledig automatiseren van deze taak.

De ervaringen van de bedrijven met bestaande robots zijn onveranderd positief. Zo vindt 91 procent dat de slimme helpers gemakkelijk te bedienen zijn. Ook bestaand of nieuw personeel opleiden om de nieuwe robots in het bedrijf te bedienen gaat vaak zonder problemen (81 procent).

Lees ook:

Gerelateerde berichten...