Opnieuw extra geld voor devices en onderwijs op afstand

onderwijs op afstand ouders en kind met tablet

Minister Slob van onderwijs trekt nog eens 3,8 miljoen euro uit voor onderwijs op afstand. Dit moet extra steun geven aan leerlingen die thuis lessen volgen maar hiervoor geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben.

Met de nieuwe regeling komt er extra steun voor 11.500 leerlingen. Met de 2,5 miljoen euro die de minister eind maart beschikbaar stelde, werden al bijna zevenduizend leerlingen aan een device geholpen.

“Het is belangrijk dat alle leerlingen goed onderwijs op afstand kunnen volgen’’, benadrukt Slob in een verklaring. “Ook nu basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs op 11 mei weer deels opengaan, blijft dat aan de orde.’’

 

Grotere vraag naar devices

SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen die de devices regelt, kreeg hiervoor de afgelopen weken meer aanvragen binnen dan ze aan laptops en tablets beschikbaar hadden. Ook andere initiatieven om gebruikte laptop te verzamelen en verdelen onder kinderen boden nog onvoldoende soelaas. Minister Slob zocht daarom naar manieren om verder in de behoefte aan devices te voorzien.

Naar verwachting kunnen met het extra geld alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Uitgangspunt blijft dat eerst scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt. De schoolbesturen moeten nog steeds een eigen bijdrage leveren van 25 procent.

 

Zorgen

Er zijn zorgen over dataverzameling bij het thuisonderwijs. Dat blijkt uit een grote hoeveelheid signalen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt. De Autoriteit gaat daarom bij onderwijsinstellingen na of zij de privacy wel goed op orde hebben.

Veel ouders, docenten, leerlingen en studenten maken zich zorgen over de verzamelde persoonsgegevens bij digitaal thuisonderwijs tijdens de coronacrisis. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of de systemen an scholen om te videobellen wel veilig zijn,. Grote vragen daarbij zijn of gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen en wat er precies met al die gegevens gebeurt.

Gerelateerde berichten...

X