Optimaal inzicht in zorgvraag en leefritme met Business Intelligence (BI)

Hoe kan een zorgmedewerker van een intramurale instelling zeker weten of een bepaald slaapmedicijn het juiste effect sorteert? Nu nog kost het veel tijd en moeite om iedere nacht bij te houden of het medicijn optimaal werkt. Dat kan sneller, beter en slimmer, stelt Jan-Mark Vink, Solution Markt Manager Care bij Ascom. “Door gebruik te maken van verzamelde informatie en statistieken, ofwel Business Intelligence (BI)”.

Met Business Intelligence kun je processen optimaliseren, zodat er slimmer en proactiever kan worden gehandeld. Ook de zorgsector omarmt het volgens Vink steeds vaker. “De grote bron aan informatie uit slimme sensoren, actieve alarmeringen en andere technologieën rondom de bewoner leveren kwalitatieve informatie op. Combineren analyseren en gebruiken voor een beter inzicht in het leefritme van de bewoner is makkelijker geworden. Het zorgproces optimaliseren is een stuk eenvoudiger geworden.”

 

Informatiebronnen combineren

Vink stelt dat het noodzakelijk is dat de zorgsector deze BI-aanpak ook gaat hanteren. “Zeker nu de uitdaging om optimale zorg te verlenen steeds groter wordt. Er zijn minder handen aan het bed, terwijl de zorgvraag hand over hand toeneemt. Daarom  kijken zorginstellingen steeds vaker naar techniek om de schaarse zorgverleners beter en slimmer te ondersteunen. Het gaat daarbij niet alleen om het inzetten van slimme sensoren die registreren waar de cliënten zich in de leefomgeving bevinden. Door meerdere gegevens te verzamelen en te koppelen aan andere bronnen, ontstaat een vollediger beeld.”

De zorgmedewerker in de instelling hierboven kan zo gebruik maken van meerdere gecombineerde informatiebronnen om sneller te zien wat het effect is op het dag- en nachtritme. “Met BI kan kan de verzamelde informatie een completer beeld vormen van de cliënten. De zorg kan meer op afstand blijven terwijl de medewerker toch kan ingrijpen wanneer dat nodig is.”

 

Automatisch trends bepalen

Op basis van de verzamelde informatie uit meerdere bronnen kan BI bepaalde trends bepalen. Er wordt gemeten of het slaapritme verandert gedurende de tijd of dat bijvoorbeeld het aantal toiletbezoeken verandert. Deze gegevens worden geanalyseerd en het systeem kan zo automatisch zien hoe vaak bepaalde acties plaatsvinden om te kijken of er een correlatie is.

Vink: “Als iemand wat chagrijnig is ’s ochtends, kan de zorgprofessional op eenvoudige manier kijken of een verstoorde nachtrust de oorzaak. Off dat er wellicht een medische oorzaak is. Deze automatische analyse wordt ook wel machine learning genoemd. Daarbij is de techniek zelflerend en adviserend op basis van verzamelde informatie.”

Business Intelligence neemt hierbij niet de zorg van de werknemer over. Het kan wel  dergelijke zaken signaleren, zodat de professional ernaar kan kijken en handelen. De medewerker kan de aangeboden zorg beter afstemmen op de werkelijke behoefte. De kwaliteit van leven kan volgens Vink dan nemen.

“Zo krijgt de cliënt betere zorg, kan de zorginstelling betere zorg verlenen, maar krijgt bijvoorbeeld de familie ook een veel beter inzicht. Als de familie van een cliënt op bezoek komt, kunnen zorgverleners de keuze om bepaalde zorg wel of niet te verlenen onderbouwen met statistieken.”

 

Open platform

Hoe meer informatiebronnen op elkaar worden afgestemd, des te beter het beeld wordt. “En dus kan er ook betere zorg worden verleend. De informatie uit sensoren en actieve alarmeringen wordt gebundeld op een open platform, waar ook externe partijen aan kunnen worden gekoppeld”

Zo zijn tegenwoordig ook bedden en incontinentiemateriaal uitgerust met sensoren om continentiezorg beter in te kunnen richten. Deze informatie kan dan worden gecombineerd met actuele informatie of de bewoner wakker is, zodat hij kan worden verschoond.” Zorgverleners krijgen deze informatie real-time binnen op hun handset of smartphone, want ze staren natuurlijk niet constant op een scherm naar mogelijke afwijkingen.”

Deze informatie maakt de zorg dus efficiënter, zodat er bijvoorbeeld geen onnodige controlerondes en nachtrondes meer plaatsvinden. “Het inzetten van deze informatie is een groot voordeel voor de zorginstelling en voor de cliënt. Maar daar blijft het niet bij. De volgende stap is volgens Vink om deze informatie over de cliënt op andere manieren te ontsluiten.

“Het duurt nog even voor het zo ver is, maar diverse partijen ontwikkelen slimme technologieën voor meer zicht op het gedrag van de cliënten. En hoewel er mogelijk minder contactmomenten uit voortkomen, maken deze technologieën het wel mogelijk dat medewerkers kunnen doen waarvoor ze dit beroep hebben gekozen: het verlenen van optimale zorg.”

Gerelateerde berichten...

X