Overheid wil gegevens basisregistratie vaker delen

datahandelaren

De overheid is van plan om gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) met meer partijen uit te wisselen dan nu kan en mag. Dat staat in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot nu toe kunnen alleen andere overheidsinstanties aan deze gegevens komen.

De toegang van andere instanties is tot nu toe nog beperkt. Dat kan bijvoorbeeld alleen bij zaken van ‘gewichtig maatschappelijk belang’. Of dat zo is moet dan blijken uit het Besluit BRP.

Zorgfraude

De belangstellende instanties voor gegevens uit de basisregistratie zijn bijvoorbeeld klinisch genetische centra die erfelijke aandoeningen bij een patiënt hebben gevonden. Ze willen via het BRP sneller andere familieleden sneller op de hoogte brengen. Ook bedrijven die zorgfraude willen bestrijden willen toegang, maar ook banken en notarissen en  levens- en natura-uitvaartverzekeraars.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de algemene maatregel van bestuur in Internetconsultatie.nl gebracht. Reacties kunnen tot 7 september van dit jaar worden ingestuurd. De eventueel aangepaste wet gaat pas later in. Wanneer is nog niet bekend.

In de regeling staat precies welke groepen instanties onder welke voorwaarden toegang mogen krijgen tot die gegevens. Bij de klinisch genetici is dat bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Instanties die zorgfraude onderzoeken mogen bijvoorbeeld pas toegang krijgen tot een beperkt aantal gegevens.

“Met het opnemen van nieuwe werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang kan de privacy van burgers in het geding zijn,” staat in de cosultatie. “Er worden immers nieuwe derden toegevoegd die toegang krijgen tot de BRP-gegevens van burgers.”

Lees ook:
  • Privacy in het geding bij projecten smart city
  • Overheidsorganisaties digitaliseren sneller met low-code

Gerelateerde berichten...

X