Patiënten halen eigen gezondheidsgegevens op in PGO

De PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) is vorige week voor het eerst in het echt getest. Patiënten in Asten en Zoetermeer wisselden gegevens uit tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt. Dit ging op de MedMij-manier.

Een groep geselecteerde patiënten kan nu medicatiegegevens van hun apotheek ophalen in een PGO. De apothekers en enkele patiënten uit Asten en Zoetermeer lieten dit zien aan minister Bruins van Medische Zorg.

Bruins reageerde tevreden. “Sinds ik minister ben, zie ik hoe belangrijk een veilige en efficiënte manier van gegevensuitwisseling binnen de zorg is. Zeker als dat wat oplevert voor de patiënt. Wat ik nu heb gezien van de persoonlijke gezondheidsomgeving via MedMij stemt mij tevreden. Natuurlijk is dit een eerste stap, maar op deze manier kan het echt een succes worden en een toevoeging zijn voor patiënten en zorgverleners.”

Deze gegevensuitwisseling is onderdeel van de gecontroleerde livegangen van MedMij. Op verschillende plekken in Nederland vindt de overschakeling plaats in een gecontroleerde setting plaats.

 

Live

De inzichten uit de proeven worden die meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Deze gaan ook helpen om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Behalve Asten en Zoetermeer gaat ook er in januari ook in de regio Utrecht gegevensuitwisseling tussen meerdere apotheken en patiënten plaatsvinden.

 

Medicatiegegevens

Bij alle drie de livegangen gaat het om uitwisseling van  medicatiegegevens van een apotheek naar geselecteerde groepen patiënten. In Asten vindt de uitwisseling plaats met de PGO van ZorgKluis, in Zoetermeer is PGO Ivido betrokken en in de regio Utrecht worden de gegevens opgehaald via Zorgdoc.

Bij deze drie livegangen treedt LSP+ op als DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder). Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen. Ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Daarvoor wordt nu LSP+ – een applicatie van VZVZ – ingezet.

MedMij wil de werking ervan eerst beproeven in deze gecontroleerde setting. MedMij staat voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling. Om zeker te weten dat alles werkt zoals het afsprakenstelsel beschrijft wordt LSP+ voorlopig alleen in deze gecontroleerde setting gebruikt.

 

Trots

Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij, laat weten trots te zijn dat de eerste patiënten succesvol hun gegevens konden ophalen in een PGO. “Dit is echt een heel mooie en belangrijke mijlpaal in het MedMij-traject. Hier is jarenlang keihard aan gewerkt. Mooi om daar resultaat van te zien. We hebben bewust gekozen om eerst in een betrekkelijk kleine, gecontroleerde setting live te gaan. Stapje voor stapje, want MedMij staat voor veilig en betrouwbaar uitwisselen. Ik hoop dat we hiermee de basis legen voor een grotere uitrol en implementatie in 2020.”

Ook Aris Prins, voorzitter van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) is verheugd met deze ontwikkelingen. “Goede communicatie met de patiënt is essentieel voor adequate zorgverlening door de apotheke”‘, aldus Prins. “De pilots zullen de komende maanden informatie opleveren over de manier waarop een PGO ondersteunt bij de gegevensuitwisseling tussen patiënt en apotheker. De KNMP onderschrijft het belang van de pilots en kijkt uit naar de eerste resultaten.”

 

PROVES

Alle deelnemende partijen zetten afgelopen zomer al hun handtekening onder de overeenkomst om deel te nemen aan de gecontroleerde livegang. De afgelopen periode zijn alle voorbereidingen getroffen, zodat er deze maand echt kan worden begonnen met de drie maanden durende pilots.

Elke pilot wordt intensief ondersteund door het PROVES programma. PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen.

Het MedMij Afsprakenstelsel is klaar om veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Het is mogelijk dat naast de gecontroleerde livegangen elders ook gegevensuitwisseling op de MedMij-manier gaat plaatsvinden. MedMij stimuleert en monitort alle initiatieven waar gegevensuitwisseling gaat plaatsvinden.

Gerelateerde berichten...

X