Pilot met zelfrijdende bussen in vijf Europese steden

Drie consortia starten een pilot om in diverse Europese steden zelfrijdende bussen op de openbare weg te laten rijden. Ze doen dat in het project FABULOS. Ook Helmond doet mee.

De zelfrijdende bussen worden onderdeel van het reguliere openbaar vervoer. De pilots, met elk drie van dergelijke bussen, vinden tussen april en oktober 2020 plaats. Het gaat naast Helmond om Gjesdal, Helsinki, Lamia en Tallinn.

 

Proof of concept

De bedoeling is dat er een proof-of-concept komt voor geautomatiseerd openbaar vervoer over korte afstand. In de eerste fase ontwikkelden de deelnemers een concept- en systeemarchitectuur die geschikt is voor aansturen van autonome bussen.

Vervolgens ontwikkelden de overgebleven vier consortia prototypes op basis van hun voorgestelde shuttleservices. Alle consortia waren succesvol in deze fase.

 

Aanzienlijke budgetten

Het doel van de derde fase is vervolgens de prototypes in realistische omstandigheden te testen en vergelijken. Na beoordeling door de Technische Evaluatiecommissie en het externe Evaluatiepanel werden drie consortia uitgenodigd deel te nemen.

  • Het Sensible 4 – Shotl-consortium bestaande uit twee partners: Sensible 4 uit Finland en Shotl uit Spanje. Het consortium maakt gebruik van de geautomatiseerde Gacha-bus van Sensible4 en MUJI
  • Het Mobile Civitatem-consortium bestaande uit vier Estse partners. Modern Mobility, Technologische Universiteit Tallinn, AuVeTech en Fleet Complete. Dit consortium bouwt en test een eigen autonoom voertuig: Iseauto
  • Het Saga-consortium bestaande uit vier partners: Halogen, Forus PRT en Ramboll Management Consulting uit Noorwegen samen met Spare Labs uit Canada. Het consortium gaat met een van de gevestigde Europese shuttle producenten samenwerken.

Deze consortia ontvingen tot 740.000 euro (exclusief btw) om hun prototypes te valideren. Met dat geld kunnen ze hun pilots verder voorbereiden en operationele systemen te implementeren zodat de zelfrijdende bussen ook echt kunnen rijden.

 

Realistische pilots

In de pilotperiode gaat het om tests met drie verschillende zelfrijdende shuttleservices in de vijf Europese steden. De eerste pilots vinden in het voorjaar plaats in Gjesdal (Noorwegen), Helsinki (Finland) en Tallinn (Estland). In het najaar van 2020 volgen Lamia (Griekenland) en Helmond (Nederland).

Tijdens deze tests gaat het om beoordeling van functionaliteit, interoperabiliteit en veiligheid. Alle pilots vinden plaats in een stedelijke omgeving. Wel heeft elke locatie zijn eigen specifieke uitdagingen.

In Nederland speelt bijvoorbeeld het grote aantal fietsers een rol. En in Gjesdal is sprake van een hellingsgraad van 12% vanwege het berglandschap.

In Lamia hebben de consortia te maken met hoge temperaturen. In Helsinki voert de route langs het op een na drukste treinstation van het land. En in Tallinn moet de shuttle de verbinding met de luchthaven verbeteren. Dit leidt weer tot uitdagingen met het bestaande busverkeer.

 

Controlekamer

In alle steden wordt getest of de shuttles zich op afstand goed door de controlekamer laten aansturen. Daarnaast moeten de bussen in staat zijn obstakels zoals geparkeerde auto’s op autonome wijze in te halen.

De shuttles moeten zonder bestuurder kunnen rijden. Er mag alleen een veiligheidsmedewerker aan boord zijn als lokale regelgeving dit vereist. Na afloop van de pilots vindt een openbaar aanbestedingstraject plaats.

 

Wageningen

In Wageningen bleek afgelopen zomer een project met de zelfrijdende bus Wepod nog niet klaar voor bedrijf. Het busje zou gaan rijden tussen station Ede-Wageningen en een van de opleidingen van de Wageningen Universiteit. De provincie vond echter dat het risico te groot was.

Gerelateerde berichten...

X