Radboud stapt in AI-Mind project voor preventie dementie

Radboud UMC longfunctietest

Het Radboud UMC stapt in het internationale AI-Mind project.  De bedoeling is slimme digitale instrumenten te ontwikkelen om het risico op dementie beter te kunnen inschatten.

Het project, geleid door Oslo University Hospital, wil de diagnose en behandeling van dementie fundamenteel gaan veranderen. Daarvoor kreeg het 14 miljoen euro van het Europese onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020.

Arbeidsintensief

Wereldwijd hebben meer dan 50 miljoen mensen dementie. In 2030 kan dat aantal stijgen tot ruim 80 miljoen. Stellen van de diagnose is nu nog arbeidsintensief en niet altijd betrouwbaar. Bovendien gaat de behandeling voornamelijk om bestrijding van de late symptomen van de ziekte.

Dat leidt tot flinke kosten voor de familie van de patiënten, de (medische) zorg en de maatschappij. Die kosten kunnen aanmerkelijk dalen wanneer dementie is terug te dringen naar een latere fase in het leven.

Het project AI-Mind gaat twee nieuwe AI-instrumenten ontwikkelen. Zo identificeert de AI-Mind Connector niet goed functionerende hersennetwerken. De AI-Mind Predictor moet de kans gaan inschatten op het ontstaan van dementie. Dit laatste gebeurt op basis van de gegevens van de Connector, gecombineerd met cognitieve testen en relevante genetische informatie.

Samen vormen Connector en Predictor een intelligent diagnostisch platform, dat per patiënt een verslag kan maken inclusief eventuele aanbevelingen voor een behandeling. AI-Mind wil de nu nog ingewikkelde, arbeidsintensieve, dure en weinig voorspellende screeningsprocedures vervangen door op AI gebaseerde instrumenten die dat automatisch doen.

Effect van techniek vroeg beoordelen

“Feitelijk ontwikkelt AI-Mind een instrument dat voorspelt welke mensen met milde cognitieve problemen dementie gaan ontwikkelen”, zegt Tim Govers, die vanuit het Radboudumc bij het project is betrokken. Zijn bijdrage ligt vooral in de Health Technology Assesment (HTA), in het beoordelen van deze nieuwe gezondheidstechnologie. Govers: “Wij evalueren de effecten van dit instrument voor de patiënten en de gezondheidszorg. Dat doen we al tijdens de ontwikkeling van het instrument, zodat waar nodig al vroeg kan worden bijgestuurd. Verder bekijken we met besliskundige modellen hoe dit instrument zo kosteneffectief mogelijk is te gebruiken in verschillende landen en gezondheidssystemen.”

Aanvang vertragen

Het risico op dementie kan kleiner worden door een gezonde leefstijl en het tijdig behandelen van risicofactoren zoals diabetes en hoge bloeddruk. Met het nieuwe AI-Mind platform kan de tijd om een diagnose te stellen op termijn op een week komen. Nu duurt dat soms enkele jaren.

Daar zo’n vroegere diagnose krijgen patiënt en arts meer tijd voor preventieve ingrepen om zo de aanvang van de ziekte verder terug te dringen. Mensen met een milde cognitieve stoornis hebben dertig procent meer kans op dementie dan gemiddeld. Daarom is juist voor deze groep mensen zo’n platform voor vroege, automatische diagnose en behandeling erg waardevol.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X