Grapperhaus: celstraf bij gebruik mobiel achter het stuur

Wie tijdens het autorijden de telefoon die in een houder zit aanraakt is niet strafbaar. In enkele gevallen mag je die ook bedienen. Dat stelt het Gerechtshof in Leeuwarden in een uitspraak.

Tegelijkertijd diende minister van Justitie Grapperhaus een wetsvoorstel in om een celstraf tot twee jaar uit de delen als iemand die zijn mobiel achter het stuur gebruikt. Wie daarbij een ongeluk veroorzaakt hangt tot zes jaar cel boven het hoofd.

 

Het oordeel van het Leeuwardense Hof werd geveld in een zaak van een bestuurder die in Sneek een boete kreeg omdat hij een mobiele telefoon die in een houder zat bediende. De boete bedroeg 230 euro.

De automobilist liet het er niet bij zitten en stapte naar de kantonrechter. Die gaf in eerste instantie de politie gelijk: aanraken staat gelijk aan vasthouden van een mobieltje. Het Hof is daar dus, in bepaalde gevallen, mee oneens.

Het Hof doelt daarmee op gevaarlijke verkeerssituaties die kunnen ontstaan als gevolg van mobiel telefoongebruik, ook al zit deze in een houder.

Vraagtekens

Zowel de automobilist als het OM zelf waren in beroep gegaan tegen het oordeel van de Kantonrechter.

Het Openbaar Ministerie was vooral uit op meer helderheid over wat wel en niet strafbaar is bij het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vooral over de kwestie van het gebruik van navigatie-apps en navigatie-apparatuur moest meer duidelijkheid komen.

De wet stelt dat de bestuurder alleen handsfree gebruik mag maken van de mobiel. Vasthouden of vastklemmen tussen je hoofd en een schouder mag niet. Het OM is dit keer wel te spreken over het oordeel.

 

 

Strafbaar

Inmiddels gaat de wet zelf worden aangepast om meer duidelijkheid te scheppen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd die een en ander aanscherpt. Wie onder de nieuwe bepalingen zit te appen achter het stuur kan in de cel belanden.

Het wetsvoorstel is voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, waaronder het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en het Fonds Slachtofferhulp.

“De grote gevolgen die verkeersongevallen kunnen hebben voor slachtoffers en nabestaanden vragen hierom. Maar ook wanneer ernstige overtredingen met grote risico’s voor de verkeersveiligheid zonder gevolgen blijven, moeten we daartegen krachtig kunnen optreden,” aldus Grapperhaus.

Wie wordt betrapt met een mobiel in de hand kan tot twee jaar cel opgelegd krijgen. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen wie alleen wordt betrapt en wie ook daadwerkelijk een ongeluk veroorzaakt. Die laatste categorie kan tot zes jaar achter de tralies belanden.

Grapperhaus stelt in toelichting dat het niet kan dat bestuurders anderen in gevaar brengen door eigen wangedrag.

 

Gevaarlijk rijgedrag

Het strenger straffen van mobiel telefoongebruik achter het stuur is onderdeel van een groter voorstel rond aanpak van gevaarlijk rijgedrag.

Denk daarbij aan door rood rijden, gevaarlijke  inhaalacties of  rijden onder invloed van alcohol of drugs. In die laatste categorie wordt de celstraf niet drie maanden maar maximaal een jaar.

 

Onderzoek

Het wetsvoorstel is een reactie op onderzoek uit 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen naar de straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten. Ook een onderzoek in diezelfde periode door Intervict (Tilburg University) werd daarbij betrokken. Het ging vooral om de vraag hoe slachtoffers van verkeersdelicten de  van de strafprocedure en de uitkomst daarvan ervaren.

De onderzoekers stelden bijvoorbeeld vast dat er een te groot verschil bestaat in strafmaat voor iemand die slachtoffers maakt bij roekeloos rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een gelukkig toeval niemand letsel toebrengt.

Ook constateerden zij dat er aanleiding was om de maximale straf voor enkele specifieke verkeersdelicten te verhogen/ Slachtoffers waren ontevreden over de opgelegde straf en de kwalificatie van het delict. De maatregelen van de minister sluiten aan bij de voorstellen van de onderzoekers.

 

Gerelateerde berichten...

X