Rechter mag in zware strafzaken vaker videoconferentie gebruiken

gevangenismuur eMates

Rechters mogen binnenkort vaker videoconferentie gebruiken in zware strafzaken. Dat gaat vooral gelden als het vervoer van gedetineerden ernstige veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. De bedoeling is dat veel van die risico’s hiermee worden teruggedrongen.

Door een wijziging van het zogeheten Besluit videoconferentie kan de rechter bepalen dat een verdachte op afstand deelneemt aan de zitting. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid mee ingestemd.

Het vervoer van bepaalde verdachten van zware criminaliteit, met name van en naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, kent grote veiligheidsrisico’s. Met de inzet van videoconferentie kunnen die stukken minder worden. Dit minimaliseert ook het risico dat verdachten rond een zitting toch met elkaar kunnen communiceren.

Aanwezigheidsrecht

Het Besluit videoconferentie krijgt een aanpassing zodat de rechter zonder instemming van verdachte of diens advocaat daarover kan beslissen Hiermee gaat de rechter dan voorbij aan het aanwezigheidsrecht van de verdachte.

Het besluit valt na een consultatie voor de wijziging van het Besluit videoconferentie eerder dit jaar. De ministerraad stemde er afgelopen vrijdag mee in. Het voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Het voornemen is de regeling op 1 januari 2023 in werking te laten treden.

On dit mogelijk te maken komen er in de EBI twee speciale ruimtes waar gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal kunnen deelnemen aan hun rechtszaak. In verband met de veiligheidsmaatregelen nemen de bouwwerkzaamheden meer tijd in beslag dan een reguliere bouwactiviteit. Desondanks kunnen de ruimtes in de eerste helft van 2023 in gebruik komen. De advocaat houdt zelf de keuze om bij de cliënt in de EBI, of in de zittingszaal aan het proces deel te nemen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...