Rechter: onderzoek gezondheidsaspecten 5G voldoende

5G

In juni kan de landelijke veiling van frequenties voor 5G gewoon starten. Dat is de consequentie van een uitspraak van maandag van de Haags kort gedingrechter. Volgens de rechter houdt de overheid voldoende de vinger aan de pols bij onderzoek naar de gezondheidsaspecten van mobiele communicatietechnologieën als 5G.

De rechter stelt in de uitspraak dat het Nederlandse telecombeleid gebaseerd is op deugdelijke én actuele onderzoeken van deskundigen. De blootstellingslimieten die de regering hanteert en ook het toezicht daarop zijn n orde.

 

Blootstelling

De onderzoeken naar blootstelling aan elektromagnetische velden door (inter)nationale gezondheidsorganisaties als RIVM, Gezondheidsraad en WHO zijn volgens de rechter voldoende zorgvuldig.

De rechter constateert ook dat de geldende internationale blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden (EMV) in maart 2020 nog zijn bevestigd. Ze zijn gepreciseerd op basis van de actuele stand van de wetenschap. Bovendien gaat het hierbij volgens de rechter om breed, onafhankelijk onderzoek. Dat is afkomstig van ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), de gespecialiseerde commissie van wetenschappers die hiervoor normen en adviezen opstelt.

 

Blootstellingslimieten

De Rijksoverheid hanteert al met al strenge, internationaal geldende, blootstellingslimieten. De werkelijk gemeten blootstelling in Nederland door de toezichthouder Agentschap Telecom (AT) zit daar over het algemeen een factor 10 onder. De strengste limiet is 28 Volt per meter (V/m). In de meeste gevallen meet het AT tussen 0.5 en 3 V/m.

Dat betekent volgens de rechter in de uitspraak ook dat het voorzorgsbeginsel goed wordt nageleefd. Inzet is dat potentiële schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en plant zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Dat gebeurt door beleid te baseren op actueel onderzoek en daarnaar te handelen.

 

Steun

De uitspraak steunt een een rapport van het Agentschap Telecom (AT) in januari van dit jaar. Daaruit bleek dat de veldsterkte van 5G binnen de gezondheidslimieten ligt. Wel blijft de instantie samen met het RIVM de vinger aan de pols houden.

Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt.

 

Gerelateerde berichten...

X