Slimme tools nodig voor veilige en verantwoorde exitstrategie

Arup space explorer

Werkgevers zijn nu bezig met de vraag hoe ze de terugkeer naar kantoor van hun medewerkers straks kunnen organiseren. Het kabinet doet echter nog niks om werkgevers te helpen met een exitstrategie en duidelijke richtlijnen. Dat is vooral hard nodig in de eerste exit-fase, stelt Laurens Tait, Associate Director Cities Business bij ingenieursbureau Arup.

ICT/magazine sprak met hem over een verantwoorde exitstrategie. Zowel binnen als buiten onze landgrenzen is Tait verantwoordelijk voor ontwerpmanagement, Mobility Analytics en Mobility Planning van snelwegen, spoorwegen en stedenbouw.

Wat zou de focus moeten zijn voor een exitstrategie uit de lockdown?

Om de strategie voor een terugkeer naar kantoor te bepalen moet de overheid twee prioriteiten duidelijk hebben: hoe kunnen werknemers veilig en productief werken op locatie? Zonder deze kaders, blijven we achter de feiten en de grillen van het virus aanlopen.”

Hoe zou het dashboard er uit moeten zien voor een stabiele en verantwoorde exitstrategie?

Om een snel, gezond én veilig herstel van onze economie en maatschappij mogelijk te maken kan de overheid nieuwe digitale instrumenten als space exploring tools of mass motion-simulatiesoftware inzetten en deze aanreiken aan het bedrijfsleven. Space exploring tools bieden inzicht in het maximaal gewenste of toegestane aantal mensen op een locatie. Door middel van simulaties, kun je routes en lastige knelpunten in kaart brengen. Op basis daarvan kunnen werkgevers de juiste maatregelen nemen voor veilige situaties op en rond kantoren. Overheden kunnen deze ook gebruiken om bijvoorbeeld voetgangersstromen in binnensteden te monitoren.

De effecten van bepaalde versoepelingen of exit-maatregelen kun je vervolgens ook weer real time monitoren. Als de data daartoe aanleiding geven is het mogelijk om snel en lokaal bij te sturen door aanpassingen te maken. Aan het kabinet de taak om met het OMT te bepalen wat hierbij de belangrijkste parameters zijn.

Massmotion-simulatiesoftware en slimme ontwerptools helpen om gebouwen op de juiste manier in te richten en eventueel te herontwerpen. Hoe kun je als werkgever de werkplek zo optimaal mogelijk vormgeven, rekening houdend met parameters als de benodigde sociale afstand in gemeenschappelijke ruimtes. Tegelijkertijd kun je dan nadenken hoe je bepaalde ruimtes inricht voor creatieve sessies of andere ‘face-to-face’-ontmoetingen die meerwaarde hebben boven online meetings. Deze tools stellen werkgevers in staat om gezamenlijk een doordacht ‘terugkeerplan’ op te stellen.”

Wat is er nodig om technologie structureel onderdeel te maken van de exitstrategie van kabinet en OMT?

Technologie en data zijn onmisbaar voor een stabiele en verantwoorde exitstrategie die een snel, gezond én veilig herstel van onze economie en maatschappij mogelijk maakt. Diegene die binnen het kabinet beslissen welke tools worden ingezet moeten hier voldoende verstand van hebben zodat zij de benodigde technologische parameters kunnen opstellen die nodig zijn voor het bedrijfsleven. De overheid moet het bedrijfsleven aan de hand nemen om niet hopeloos achterop te raken als de internationale gemeenschap zich een weg uit de coronacrisis baant.

En de rol voor het bedrijfsleven?

De coronapandemie heeft tot een grote mate van onzekerheid geleid in het bedrijfsleven. Ik denk dat onder meer commercieel vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en huurders meer moeten samenwerken om te zorgen voor een integrale aanpak. Eerst moet de overheid met een duidelijke exitstrategie komen, zodat het bedrijfsleven weet waar ze aan toe is. Aan de hand daarvan kan het bedrijfsleven met een gezamenlijk plan komen voor de toekomst van bijvoorbeeld kantoorpanden.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...