4min Zorg

Data-urgentie in de gezondheidszorg

Data-urgentie in de gezondheidszorg

De covid-19-pandemie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en het belang van datadeling laten zien tussen gezondheidszorg- en wetenschappelijke organisaties. Maar liefst 84% van de bedrijven is het erover eens dat de responsiveness van data alleen maar belangrijker is geworden. En dat is niet gek, want de uitwisseling van covid-gerelateerde data tussen onderzoekers, clinici en overheidsinstanties heeft geleid tot aanzienlijke doorbraken in het volgen van de verspreiding van het virus en het behandelen van patiënten. Daarnaast hebben veel overheden dankbaar gebruik gemaakt van deze data in het ontwikkelen van beleid.

Maar ook vóór deze gezondheidscrisis waren data al de drijvende kracht achter een groot aantal vitale activiteiten. Denk aan medisch onderzoek, de ontdekking van geneesmiddelen, klinische zorg en de efficiënte levering van diensten door klinieken, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen. In Nederland is het allergrootste struikelblok de technische mogelijkheid om überhaupt patiëntdata uit te wisselen.

Data en analytics groeit wereldwijd

Toch zien we zien dat zorgorganisaties steeds vaker de Data Cloud omarmen als onderdeel van hun digitale transformatie om te kunnen profiteren van datavoordelen. Op deze manier profiteren zowel organisaties als individuen steeds vaker van nieuwe trends zoals mobile health en het Internet of Medical Things. Deze markt blijft wereldwijd groeien. Zo stijgt de wereldwijde omzet in deze sector naar verwachting van USD 350 miljard in 2019 tot USD 600 miljard dollar in 2024 (bron: Data Evolution in the Cloud, The Economist Intelligence Group, 2020).

De juiste data aan de juiste persoon

Terwijl de digitale revolutie de gezondheidszorg transformeert en data-platformen als Twiin, Health RI en XDS uit de grond schieten, rijst de vraag: hoe zet je dataplatformen (veilig) in voor je zorgorganisatie? Waarschijnlijk gebruikt jouw zorgorganisatie allerlei datastromen; denk aan de geschiedenis van een patiënt, de vaccinatiestatus van een persoon of allergieën van een cliënt. Met een dataplatform verbind je al deze input op een snelle en overzichtelijke manier. Zo kun je de juiste data, op het juiste moment, aan de juiste personen binden.

Een van de eerste bedrijven in Nederland die naar de publieke cloud ging met zorgdata is 6Gorillas, een innovatief dataplatform voor de zorg; samen met ons zorgen zij ervoor dat data makkelijk deelbaar is met bijvoorbeeld andere zorgverleners, patiënten of instellingen binnen de keten. De data is ook te gebruiken om de zorg te verbeteren door middel van wetenschappelijk onderzoek, benchmarks, analytics en data science-toepassingen. Alle data is zo nagenoeg real time beschikbaar voor de eindgebruiker. Dat betekent dat als er een verandering plaatsvindt in een applicatie die aangesloten is op het dataplatform, dat die een paar milliseconden later zichtbaar is in het centrale overzicht. Zo neem je beslissingen direct op basis van de actuele stand van zaken.

Datadeling cruciaal, maar zorgen om veiligheid

Datadeling is dus cruciaal, maar we signaleren ook dat organisaties in de medische sector zich zorgen maken. Het veilig beheren van data staat hoog op de zorgenlijst in verband met de gevoeligheid van medische gegevens. Uit het Economist-onderzoek blijkt dat dit met name zit in het potentieel lekken van confidentiële gegevens (54%) en het risico dat gegevens worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld zijn (43%). Gelukkig erkent de EU data, gerelateerd aan de gezondheidszorg, als een speciale categorie en stelt zij specifieke eisen vast voor datadeling en -gebruik.

Al met al, ziet het datalandschap van de toekomst voor de zorg er hoopvol uit, ondanks het enorm lastige jaar voor de gezondheidszorg. Met meer data, van meer verschillende bronnen en innovatieve nieuwe technologieën zoals de Data Cloud om deze data te analyseren, stevent de gezondheidszorg af op betere behandelingen en uitkomsten terwijl er tegelijkertijd slimmer wordt omgegaan met tijd, geld en vaardigheden van personeel.

Auteur: Coen Bos, Vice President Northern Europe bij Snowflake